Zásady ochrany osobních údajů

Právní informace

DACHSER SE pravidelně provádí kontrolu a aktualizaci všech informací na svých webových stránkách. Navzdory veškeré vynaložené péči však v mezičase může dojít u dat ke změnám. Odpovědnost nebo záruka aktuálnosti, správnosti a úplnosti poskytnutých informací tak nemůže být akceptována. To stejné se týká všech dalších internetových stránek, které jsou zde uvedeny prostřednictvím odkazů. DACHSER SE nenese odpovědnost za obsah internetových stránek, na které se přistupuje prostřednictvím odkazů. Nadto si společnost DACHSER SE ponechává právo k implementaci změn nebo doplňování poskytovaných informací. Obsah a struktura internetových stránek společnosti DACHSER SE jsou chráněny autorským právem. Reprodukování informací či dat, zejména pak používání textů, částí textů nebo obrazových materiálů vyžaduje předchozí souhlas ze strany společnosti DACHSER SE.

Ochrany osobních údajů

V rámci udržování dlouhodobé spolupráce založené na vzájemné důvěře se zavazujeme chránit osobní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mail, stejně jako všechny obchodní údaje.

Všechny naše aktivity, zejména naše webové a online aktivity i reklamní kampaně a soutěže, jsou plně v souladu s legislativou týkající se ochrany a zabezpečení údajů.

Tyto zásady ochrany údajů se nevztahují na jakékoli weby třetích stran, na které mohou weby společnosti DACHSER odkazovat.

V následující části je uvedeno, které informace mohou být při vašich návštěvách našich webů shromažďovány a jakým způsobem s nimi nakládáme.

Na tomto webu jsou shromažďována a ukládána data pomocí technologií poskytovaných společností etracker GmbH (www.etracker.com) pro účely marketingu a optimalizace. Tyto údaje slouží k vytváření anonymních profilů uživatelů. Pro tento účel mohou být využívány soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou místně uloženy v mezipaměti internetového prohlížeče. Umožňují nám internetový prohlížeč rozpoznat. Data shromažďovaná pomocí technologií společnosti etracker nebudou bez výslovného souhlasu příslušné osoby využívána k osobní identifikaci návštěvníků webových stránek a budou sloučena s anonymními uživatelskými profily. Souhlas se shromažďováním a uchováváním údajů lze kdykoli odvolat.

Abychom vám návštěvu našich webových stránek usnadnili, jsou při návštěvě webu dachser.com přidělovány IP adresy určitému místu a je zaznamenána země aktuálně vybraná ze seznamu zemí. Jsou také částečně využívány soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznání poslední země vybrané ze seznamu zemí. Tyto informace nepřiřazujeme k žádné konkrétní osobě, slouží pouze k zajištění pohodlného provozu. Tyto funkce můžete v nastavení prohlížeče vypnout. V takovém případě nemusí být některé funkce dále dostupné.

Ostatní osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím našich webů pouze pro konkrétní účely, například k odpovídání na kontaktní dotazy, k dodržení právních předpisů nebo, s vaším výslovným souhlasem, k zasílání propagačních e-mailů. Váš souhlas je považován za účinný, když s námi vstoupíte do obchodního vztahu, a trvá po dobu existence tohoto vztahu nebo do pravidelného odstranění dat (většinou po pěti letech). Je na vašem rozhodnutí, zda tyto údaje chcete zveřejnit, například v rámci odběru zpravodaje, průzkumu, žádosti o kontakt, dotazu na tržní ceny atd. Účast na těchto kampaních je dobrovolná a můžete nás kdykoli upozornit, že si účast přejete ukončit a své údaje zablokovat. V nezbytných případech uvedeme, zda jsou osobní údaje volitelné nebo zda je můžete vynechat.

Právní zodpovědnost za ochranu údajů v případě kontaktních dotazů

Za shromážděné údaje zodpovídá společnost DACHSER SE, se sídlem ve městě Kempten v Německu, a příslušné místní organizace v rámci skupiny DACHSER. Údaje jsou shromažďovány a používány místními organizacemi a jsou uloženy na serverech společnosti DACHSER SE v Německu. Zpracování a využití dotazů a souvisejících osobních údajů ve společnosti DACHSER SE zajišťuje profesně způsobilé oddělení skupiny DACHSER, obvykle místní organizace v zemi tazatele. Například dotazy z webu pro Švýcarsko jsou přesměrovány do místní organizace společnosti DACHSER ve Švýcarsku. Vaše údaje budou uloženy po dobu pěti let od vašeho dotazu. Pokud si to nepřejete, můžete další ukládání a používání dat pro tento účel zakázat, a to zasláním e-mailu na adresu info@dachser.com. Přestanou vám však být zasílány další informace týkající se našich služeb.

Vaše údaje bez vašeho souhlasu nepředáme třetím stranám mimo skupinu DACHSER. Zejména vaše osobní údaje nebudeme třetím stranám prodávat a ani je jinak nabízet na trhu.

Máte právo být kdykoli informováni o údajích, které jsou uloženy o vaší osobě, můžete je nechat odstranit nebo opravit nesprávné údaje. Pokud budete mít informace nebo otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů společností DACHSER nebo si budete chtít vyžádat opravu osobních údajů u nás uložených, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Protože v budoucnu bude tyto zásady ochrany osobních údajů pravděpodobně nutné doplnit, například podle revidovaných právních ustanovení, budou podrobeny pravidelným kontrolám.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Data-Protection-Policy.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.