Ægte storhed kommer af samarbejde.

Compliance

Som en familieejet virksomhed og globalt opererende logistikudbyder har DACHSER et ansvar over for samfundet og dets krav.
dachser-compliance
Gennemsigtige regler for virksomheden og vores medarbejdere.

Ud over virksomhedens moralske forpligtelser og værdier er løbende overvågning en ekstra grund til, at vi skal udføre alle forretninger og services på en etisk og juridisk upåklagelig måde. For at undgå eventuelle interessekonflikter overholder DACHSERs medarbejdere, uden undtagelse, gældende lovgivning på alle de markeder, vi betjener, samt vores interne forskrifter. De overholder også skikke, traditioner og sociale værdier i de forskellige lande.

Vores compliance-administration omfatter DACHSERs adfærdskodeks samt DACHSERs retningslinjer for adfærdspolitik, som indeholder direkte vejledning til over 27.450 medarbejdere på verdensplan.

Compliance-statement fra bestyrelsen i DACHSER Group SE & Co. KG (2017)

Med vedtagelsen af sit nye compliance-motto „Integrity in Logistics“ understreger DACHSER sin forpligtelse til at levere logistikydelser og samtidig sikre kundernes tillid

DACHSER er overbevist om, at en virksomheds bæredygtighed og levedygtighed i meget høj grad afhænger af, at alle i virksomheden udviser integritet. Med ærlighed og pålidelighed skaber vi grundlaget for langsigtede og succesrige forretningsrelationer.

Når vi leverer ydelser, er stor disciplin nødvendig for at overholde internationale standarder og indfri både markedets, vores handelspartneres og ikke mindst vores egne forventninger til vores ydelser. Det gælder både hvad angår overholdelse af loven, men især også hvad angår en stærk etik og moral i vores måde at drive virksomhed på.

Både anpartshaverne, bestyrelsen og managementteamet i DACHSER understøtter kraftigt den familieejede virksomheds bestræbelser for at fremme en virksomhedskultur, hvor man både indadtil og udadtil værner om virksomhedens værdier og omsætter „DACHSER's adfærdskodeks“ i praksis.

Alle medarbejdere er bevidste om, at når de arbejder for DACHSER, forventes det af dem, at de lever op til og handler i overensstemmelse med kravet til integritet.

Et afgørende element i vores Compliance Management System er ubetinget overholdelse af reglerne i konkurrence- og kartellovgivningen. DACHSER er forpligtet på princippet om fri og fair konkurrence og respekterer markedskræfterne. Det er DACHSER's ufravigelige virksomhedspolitik at foretage alle forretninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende konkurrence- og kartellovgivning. Enhver form for aftaler, arrangementer eller tiltag koordineret med konkurrenter såvel som enhver konkurrencebegrænsende udveksling af data eller oplysninger er strengt forbudt og udgør hos DACHSER en opførsel, som ikke tolereres. Overtrædelser heraf medfører såvel konkurrence- og kartellovgivningsmæssige som arbejdsretlige konsekvenser.

Relaterede artikler

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Compliance_46.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

Smiley rapport

DACHSER sørger for, at håndtering af fødevarer på vores lagre og terminaler foregår i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens bestemmelser.

Smiley rapport Hvidovre Helseholmen

Smiley rapport Dybendalsvænget

Smiley rapport Kolding

Adfærdskodeks

Denne adfærdskodeks gælder over hele verden for alle medarbejdere og organisatoriske enheder hos Dachser. Den beskriver bindende principper for adfærd, som skal overholdes af alle. Dette vil bidrage til at sikre den langsigtede succes for vores virksomhed.

DACHSER Adfærdskodeks.pdf