Kundecases, nyheder og pressemeddelelser.

01-12-2016
En lykkelig nation

Danskerne er verdensmestre i lykke. Hvorfor? Én grund kan være, at vores land huser nogle af Skandinaviens vigtigste logistikcentre, der forbinder os i Norden med resten af Europa og resten af verden.
Oeresundbridge
Perfekte forbindelser til markeder i hele verden

Ifølge FN’s seneste rapport om “World Happiness” er Danmark en klar frontløber, når det kommer til lykke. Men hvad skyldes det? En lykkelig cocktail af et højt bruttonationalprodukt pr. indbygger, en gennemsnitligt høj levealder og generelt stor støtte fra den enkeltes sociale miljø – det er nogle af de ting, der slår ud på lykkebarometeret. En høj grad af tillid til regering, myndigheder og virksomheder spiller også en vigtig rolle, ligesom friheden til at træffe selvstændige kritiske beslutninger om sit eget liv.

Tilsammen udgør alle disse ting et solidt grundlag for en økonomisk succeshistorie, som danskerne har skrevet videre på i mere end 30 år. Derfor kan Danmarks industri- og servicevirksomheder, hvoraf de fleste er små og mellemstore virksomheder, følge med i den internationale konkurrence. Dertil kommer en række fremtrædende virksomheder inden for skibsbygning, fødevareindustrien, ølbrygning og møbelindustrien.

Mellem Nordsøen og Østersøen

Men kvaliteten og udbuddet af egne produkter er kun den ene side af historien – Danmarks betydning for de europæiske og globale handelsmarkeder er en helt anden. Med sin placering mellem Nordsøen og Østersøen er Danmark en gateway til både Nordeuropa og de baltiske lande.
Derfor er det blevet en vigtig del af DACHSERs paneuropæiske logistiknetværk.

”Vores kunder værdsætter kombinationen af lokal ekspertise og et finmasket europæisk logistiknetværk med interkontinentale forbindelser,” siger Finn Skovbo Pedersen, Managing Director DACHSER Nordic. I kraft af sin placering tæt ved den tyske grænse er filialen i Kolding et vigtigt logistisk knudepunkt i Skandinavien. I 2008 blev filialen i Kolding udvidet til mere end 60.000 kvadratmeter, og i 2010 blev filialen i Hvidovre indviet.

Interlocking skaber forbindelser

”Fra 2014 til 2015 er antallet af sendinger steget med 10 procent til 989.068,” siger Pedersen. ”I den samme periode er vores resultat steget med over 20 procent.” En af grundene til DACHSERs vækst i Danmark er etableringen af et stærkt og effektivt netværk for vejtransport – men en anden og lige så vigtig grund er, at den danske eksport til Kina og USA er øget massivt. ”Kina har nu indtaget en sjetteplads over Danmarks vigtigste eksportmarkeder”, tilføjer Peter Winge, Country Manager Air & Sea Logistics DACHSER Denmark. De sømløse forbindelser mellem DACHSER European Logistics og DACHSER Air & Sea Logistics i DACHSER Interlocking skaber ideelle transportforbindelser, også i Skandinavien. ”Interlocking er den perfekte måde at følge vores kunder på deres vej til de globale markeder og tilbyde dem komplekse ydelser fra én enkelt kilde. Vi tilbyder en ideel kombination: styrken i vores europæiske netværk kombineret med den globale rækkevidde, som vi har med vores løsninger på sø- og luftfragt.”

En tocifret vækstrate i onlinehandel har også haft en positiv indvirkning på DACHSERs regnskaber. ”Det skyldes, at der også har været en kraftig stigning i efterspørgslen på kontraktlogistik og pakkedistribution,” fortæller Pedersen.

Efter mange år med økonomisk fremgang er vækstkurven for den danske økonomi bremset mærkbart som følge af den globale finanskrise. ”På trods af denne udfordring har DACHSER oplevet stor vækst og har løbende taget nye markedsandele i regionen,” siger Pedersen. ”I 2015 havde vi et markant overskud.” Hvis det går, som han forventer, rykker DACHSER Nordic i Danmark snart op i top fem over logistikudbydere med ”one stop shopping”-koncept.

Det er stadig uklart, om man snart vil indlede byggeriet på Femern Bælt-forbindelsen i Danmark – men så snart dette gigantiske europæiske investeringsprojekt er gennemført, bliver forbindelserne mellem Hamburg og Øresundsregionen endnu bedre. Endnu en god grund til, at danskerne kan være glade.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/In-league-with-happiness_1579.htm
tilbage | top | print