Præsenter dig selv.

Speditørelev i Hvidovre eller Kolding

Du kan blive speditør ved at gennemføre en kontoruddannelse med speciale i spedition. Uddannelsen løber over to år, hvor der skiftes mellem praktik hos DACHSER og skoleophold på en handelsskole.
practicums-insights-logistics
Du bliver speditør ved at gennemføre en kontoruddannelse med speciale i spedition.

DACHSER har via brancheforeningen, Danske Speditører, et tæt samarbejde med to udvalgte handelsskoler i forbindelse med uddannelsen af speditørelever. Samarbejdet indebærer, at DACHSERs speditørelever i Hvidovre læser på Roskilde Handelsskole, og speditøreleverne i Kolding læser på IBC i Kolding under de 8-10 ugers skoleophold.

Formålet med samarbejdet er primært at kunne tilbyde en attraktiv og fremtidsorienteret elevuddannelse med vægt på engagement, effektivitet og kvalitet. Elevuddannelsen er en uddannelse, som udbydes i det ordinære uddannelsessystem under Undervisningsministeriet og i tæt samarbejde med DACHSER og de to udvalgte handelsskoler.

Elevuddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, hvor den praktiske uddannelse hos DACHSER, sammen med den mere teoretiske undervisning på skolerne sikrer, at eleven tilegner sig en speciel kompetence inden for speditionsområdet. Elevens uddannelsesaftale indgås mellem den lokale handelsskole og DACHSER.

Den teoretiske del af uddannelsen strækker sig over i alt 8-10 skoleuger. De 8-10 skoleuger er jævnt fordelt over elevtiden.

Strukturen i uddannelsen følger bekendtgørelsen for området og er som beskrevet nedenfor:

 • Praktikuddannelse
 • 1. skoleperiode: introduktion til spedition (1 uge)
 • Praktikuddannelse
 • 2. skoleperiode: generel spedition (2 uger)
 • Praktikuddannelse
 • 3. skoleperiode: linjefag i vejtransport, lufttransport eller søtransport (2 uger)
 • Praktikuddannelse
 • 4. skoleperiode: valgfri specialefag, fx logistik, multimodale transporter, told eller transportjura (2-4 uger)
 • Praktikuddannelse
 • 5. skoleperiode: fagprøve (1 uge)
 • Praktikuddannelse

Hvis du vil være speditørelev hos DACHSER, forventer vi, at du er færdig med HHX, HG, STX, HF eller HTX, har gode sprogkundskaber, flair for IT, er seriøs og er indstillet på en uddannelse, der kræver engagement og lyst til faglig udvikling.

Send din uopfordrede ansøgning her.

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/dk/da/Trainee_270.htm
tilbage | top | print
DACHSER lokationer
Her finder du den rette kontaktperson eller adresse på vores partnere

Kontakt

contact-dachser
HR-assistent Stella Sayk
Helseholmen 11
2650 Hvidovre
stella.sayk@dachser.com
For content published on 3rd party sites (eg stepstone)

Video Ausbildung

Din uddannelse hos DACHSER.
Den rigtige uddannelse.
Med masser af sikkerhed.