Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Compliance

DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.
dachser-compliance
Yhtiön ja sen työntekijöiden johtaminen avoimesti.

Compliance eli se, että yhtiö ja sen työntekijät noudattavat niin juridisia vaatimuksia kuin yhtiön sisäisiä käytäntöjäkin, on DACHSERille hyvin tärkeää. DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.

DACHSERin tulee noudattaa liiketoiminnassaan ja palveluissaan eettisiä ja juridisesti moitteettomia toimintatapoja sekä omien sitoumustensa ja arvojensa että jatkuvan valvonnan vuoksi. Eturistiriitojen välttämiseksi DACHSERin kaikkien työntekijöiden tulee poikkeuksetta noudattaa yhtiön toiminta-alueiden lakeja sekä yhtiön sisäisiä määräyksiä. Noudatamme myös eri maiden tapoja, perinteitä ja yhteiskunnallisia arvoja. DACHSERin compliance-ohjelma sisältää hyvän liiketavan periaatteet sekä toimintaohjeet yhtiön yli 27 450:lle eri maissa työskentelevälle työntekijälle.

DACHSER Group SE & Co. KG:n hallituksen antama lausunto säännösten noudattamisesta, Compliance statement (2017)

Ottamalla käyttöön uuden compliance-moton ”Integrity in Logistics” (Rehellistä logistiikkaa) DACHSER on vahvistanut sitoutumistaan logistiikkapalvelujen tarjoamiseen ja asiakkaidensa luottamuksen palkitsemiseen.

DACHSER uskoo, että jokaisen organisaatioon kuuluvan on ehdottoman tärkeätä toimia rehellisesti, jotta tulevaisuutemme säilyy vakaalla pohjalla. Rehellinen ja luotettava toiminta on menestyvien pitkäaikaisten liikesuhteiden kulmakivi.

Tarjotessamme palveluja meidän on oltava kurinalaisia, jotta pystymme täyttämään kansainvälisten standardien, markkinoiden ja liikekumppaniemme asettamat vaatimukset – puhumattakaan itse itsellemme asettamista odotuksista. Katsomme lainsäädännön noudattamisen olevan ehdotonta, mutta velvollisuutemme on myös noudattaa korkeaa moraalia.

DACHSERin osakkeenomistajat, hallitus ja johtoryhmä kaikki kannattavat voimakkaasti perheyrityksemme työtä sellaisen yrityskulttuurin hyväksi, joka kuvastaa DACHSERin arvoja ja jossa yhtiömme liiketoimintaperiaatteet pannaan täytäntöön varmistaen samalla, että ne näkyvät myös yhtiön ulkopuolisessa toiminnassamme.

Kaikki työntekijämme tietävät, että työskentely DACHSERin palveluksessa edellyttää rehellisyyden pitämistä kunniassa ja toimimista sen mukaisesti.

Kilpailu- ja kartellilainsäädännön ehdoton noudattaminen on keskeistä compliance-järjestelmässämme. DACHSER on sitoutunut vapaaseen ja rehelliseen kilpailuun ja kunnioittaa markkinavoimia. DACHSERin ehdottomana periaatteena on harjoittaa kaikkea liiketoimintaansa voimassa olevan kilpailu- ja kartellilainsäädännön mukaisesti. Kaikki kilpailun rajoittamiseksi tehdyt järjestelyt, sopimukset tai yhteiset pyrkimykset sekä kilpailua heikentävä tietojen jakaminen on ehdottomasti kielletty, eikä DACHSER salli senkaltaista toimintaa. Säännösten rikkomisesta seuraa sovellettavan kilpailu-, kartelli- ja työlainsäädännön mukainen rangaistus.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Compliance_46.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.

DACHSERin liiketapaperiaatteet

Nämä liiketapaperiaatteet koskevat Dachserin kaikkia työntekijöitä ja organisaatioyksiköitä. Ne ovat sitovia periaatteita, joita jokaisen on pidettävä yllä. Tämä auttaa varmistamaan yhtiömme pitkän aikavälin menestyksen. Liiketapaperiaatteiden laiminlyöntejä ei hyväksytä, ja laiminlyönneistä seuraa kurinpitotoimia.

DACHSERin liiketapaperiaatteet.pdf