Todellinen vahvuus syntyy vastavuoroisuudesta.

Compliance

DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.
dachser-compliance
Yhtiön ja sen työntekijöiden johtaminen avoimesti.

Compliance eli se, että yhtiö ja sen työntekijät noudattavat niin juridisia vaatimuksia kuin yhtiön sisäisiä käytäntöjäkin, on DACHSERille hyvin tärkeää. DACHSER on suuri perheyritys ja maailmanlaajuisesti toimiva logistiikkapalveluiden tarjoaja, joten sillä on tietyt standardit ja yhteiskuntavastuu.

DACHSERin tulee noudattaa liiketoiminnassaan ja palveluissaan eettisiä ja juridisesti moitteettomia toimintatapoja sekä omien sitoumustensa ja arvojensa että jatkuvan valvonnan vuoksi. Eturistiriitojen välttämiseksi DACHSERin kaikkien työntekijöiden tulee poikkeuksetta noudattaa yhtiön toiminta-alueiden lakeja sekä yhtiön sisäisiä määräyksiä. Noudatamme myös eri maiden tapoja, perinteitä ja yhteiskunnallisia arvoja. DACHSERin compliance-ohjelma sisältää hyvän liiketavan periaatteet sekä toimintaohjeet yhtiön yli 24 900:lle eri maissa työskentelevälle työntekijälle.

DACHSER Group SE & Co. KG:n hallituksen lausunto Kilpailu- ja kartellilainsäädännön noudattamisesta (2016)

DACHSERin säädösten noudattamisen hallintajärjestelmä suojelee arvojamme ja säilyttää lahjomattomuutemme. Yrityksemme on johtava logistiikkayhtiö, joka tarjoaa laaja-alaisia logistiikkapalveluita maailmanlaajuisesti.

Yrityskulttuurilla on ratkaiseva merkitys DACHSERin kaltaisen maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa. Menestyksemme perustuu yritysfilosofiaamme, joka on laadittu selkeiden eettisten arvojen mukaisesti. Erityisesti te – työntekijät – toteutatte DACHSERin arvoja markkinoilla päivittäin osana tätä globaalia yritystä ja edustatte DACHSER-brändiä maailmalla vastuullisella tavalla. DACHSERin sidosryhmät, hallintoneuvosto ja johto sitoutuvat ylläpitämään tämän perheyrityksen selkeää sitoumusta edistää yrityskulttuuria, joka toteuttaa ja edustaa yrityksen arvoja ja DACHSERin toimintaohjeita sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Kaikkien työntekijöidemme on ymmärrettävä, että tullessaan töihin DACHSERille heitä sitovat lahjomattomuuden rajoitteet, ja he ovat sidottuja toimimaan niiden mukaisesti.
Säädösten noudattamisen hallintajärjestelmän kulmakivi on ehdoton kilpailu- ja kartellilainsäädännön noudattaminen. DACHSER on sitoutunut noudattamaan vapaan ja reilun kilpailun periaatteita, ja kunnioitamme markkinavoimia. DACHSERin käytännöissä on ehdotonta noudattaa kaikkia sovellettavia kilpailu- ja kartellilakeja. Kaikki järjestelyt, sopimukset tai kilpailusopimukset ja kaikki kilpailua estävät tiedonsiirrot ja -vaihdot ovat ehdottomasti kiellettyjä, ja niitä pidetään hyväksymättöminä DACHSERin liiketoiminnan käytänteiden rikkomisena. Kaikki asiaan liittyvät rikkomukset johtavat kurinpitotoimiin kilpailu-, kartelli-, ja työvoimalainsäädännön mukaisesti.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/fi/fi/Compliance_46.htm
DACHSERin toimipaikat
Täältä löydät tytäryhtiöidemme tai kumppaniemme yhteyshenkilöt ja osoitteet.

Code of Conduct

This Code of Conduct applies worldwide to all employees and organisational units at DACHSER. It describes binding principles of conduct which are to be upheld by everyone. This will help to secure the long-term success of our company.

Code of Conduct.pdf