Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

Compliance

Als groot familiebedrijf en internationaal logistiek dienstverlener heeft DACHSER een verantwoordelijkheid naar de maatschappij en gemeenschappelijke normen en waarden.
dachser-compliance
Transparante regelgeving voor het bedrijf, haar entiteiten en medewerkers.

Naast onze eigen normen en waarden, is de continue controle een extra reden om onze processen en diensten ethisch en juridisch in orde te hebben. Om belangenconflicten te voorkomen, moeten alle DACHSER-werknemers, zonder uitzondering, zich commiteren aan de wetten die gelden in de markten die wij bedienen, alsmede aan onze interne regelgeving.

Ze houden ook rekening met de gebruiken, tradities en maatschappelijke normen en waarden in de diverse landen. Ons compliance management bevat een DACHSER-gedragscode en DACHSER-gedragsrichtlijn waar meer dan 27.450 werknemers wereldwijd zich door laten leiden.

Verklaring van het bestuur van DACHSER Group SE & Co. KG inzake Compliance met concurrentie- en antitrustwetten (2016)

Het DACHSER compliance managementsysteem beschermt onze waarden en zorgt voor het behoud van onze integriteit. Ons bedrijf is een leidend logistiek bedrijf dat wereldwijd een reeks logistieke diensten biedt.

Voor DACHSER is de bedrijfscultuur een belangrijke succesfactor in de internationale concurrentiestrijd. Onze bedrijfsfilosofie, die altijd wordt gevormd door duidelijke ethische waarden, vormt de basis van ons succes. Met name jullie - de medewerkers - implementeren iedere dag weer de waarden van DACHSER in de markt als zijnde een onderdeel van dit wereldwijde bedrijf en jullie vertegenwoordigen het "DACHSER" merk op verantwoorde wijze aan de buitenwereld. De DACHSER aandeelhouders, de Raad van commissarissen en het management zetten zich in voor de heldere bedrijfscultuur van deze familieonderneming die de bedrijfswaarden en de "DACHSER gedragscode" zowel intern als extern implementeert en vertegenwoordigt.

Al onze medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat ze bij indiensttreding bij DACHSER gebonden zijn aan deze eed van integriteit en verplicht zijn zich dienovereenkomstig te gedragen.
Een hoeksteen van ons compliance managementsysteem is onvoorwaardelijke compliance met de concurrentievoorschriften en antitrustwetten. DACHSER zet zich in voor het beginsel van vrije en eerlijke concurrentie en respecteert marktkrachten. Het is onvoorwaardelijk DACHSER bedrijfsbeleid om zaken te doen in overeenstemming met de toepasselijke concurrentie- en antitrustwetten. Regelingen, overeenkomsten of akkoorden met de concurrentie en anticoncurrentie-uitwisseling van gegevens of informatie zijn ten strengste verboden en vertegenwoordigen voor DACHSER een onaanvaardbare inbreuk op zakelijk gedrag. Elke schending van deze naleving zal leiden tot disciplinaire maatregelen met respect voor de concurrentie- en antitrustwetten en arbeidswetgeving.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Compliance_46.htm
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.

Gedragscode

Deze Gedragscode geldt wereldwijd voor alle werknemers en organisatie-eenheden van Dachser. Hierin worden de bindende gedragsregels beschreven die door iedereen moeten worden nageleefd. Het succes op de lange termijn van het bedrijf kan ermee worden gegarandeerd.

DACHSER Gedragscode.pdf