Gegevensbeschermingsbeleid

Wettelijke informatie

DACHSER SE controleert en werkt de informatie op haar websites regelmatig bij. Ondanks de nauwkeurige zorg die wij hieraan besteden, kunnen de gegevens in de tussentijd veranderd zijn. Wij garanderen dan ook niet dat de informatie altijd volledig, correct en up-to-date is en accepteren hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor alle andere websites waar middels links naar verwezen wordt. DACHSER SE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via deze website kunnen worden bezocht middels links. Wijzigingen en aanvullingen in de gegevens op deze website kunnen op ieder moment door DACHSER SE worden aangebracht. De inhoud en structuur van de websites van DACHSER SE zijn beschermd door copyright. Het overnemen en/of vermenigvuldigen van informatie/data, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van DACHSER SE.

Gegevensbeschermingsbeleid

Wij zijn even toegewijd aan de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail, als aan de veiligheid van alle bedrijfsgegevens, voor wat betreft het in stand houden van een betrouwbare en langdurige samenwerking.

Al onze activiteiten, met name onze internet- en online-activiteiten, evenals onze marketingcampagnes en competities, zijn volledig conform de wettelijke regelingen betreffende bescherming en veiligheid van gegevens.

Dit gegevensbeschermingsbeleid is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk op de DACHSER-website te vinden zijn.
Onderstaand wordt uitgelegd welke gegevens kunnen worden verzameld wanneer iemand onze websites bezoekt, en hoe deze behandeld worden.

Gegevens worden verzameld via deze website en opgeslagen met behulp van technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Cookies bieden ons de mogelijkheid om de internetbrowser te herkennen. De gegevens die verzameld worden met etrackertechnologie zullen zonder de expliciete goedkeuring van de betrokkene persoon niet worden gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren, en zullen niet verbonden worden met anonieme gebruikersprofielen. Toestemming tot het verzamelen van gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken.

Om het bezoeken van onze websites gemakkelijk te maken, worden bij een bezoek aan de website dachser.com de IP-adressen toegewezen aan een locatie en het land dat wordt geselecteerd uit de landenlijst wordt vastgelegd. Cookies worden ook gedeeltelijk gebruikt. Dankzij cookies kan het laatste land dat uit de landenlijst geselecteerd wordt, herkend worden. Deze informatie wordt niet verbonden aan een persoon, maar dient alleen om de werking van de website te versoepelen. Deze functies kunnen worden uitgeschakeld via de instellingen van uw browser. Let op: sommige functies zijn in dit geval mogelijk niet meer beschikbaar.

Wij verzamelen andere persoonlijke gegevens via onze websites alleen voor specifieke doelen, bijvoorbeeld om vragen via het contactformulier te beantwoorden, voor rechtmatige doeleinden of, met uw uitdrukkelijke toestemming, voor het verzenden van promotiemails. Uw toestemming gaat in zodra u een zakelijke relatie met ons aangaat en duurt even lang als deze relatie bestaat of tot de periodieke verwijdering van gegevens (over het algemeen na vijf jaar). Het is aan u om te besluiten of u wel of niet deze gegevens wilt vermelden, bijvoorbeeld als onderdeel van een nieuwsbriefinschrijving, enquête, contactaanvraag, prijsaanvraag enz. Deelname aan dergelijke campagnes is vrijwillig. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u niet meer wenst mee te doen en dat u wilt dat uw gegevens geblokkeerd worden. Indien nodig, geven wij aan of persoonlijke gegevens optioneel zijn of kunnen worden overgeslagen.

Wettelijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming in het geval van contactaanvragen

DACHSER SE, Kempten, Duitsland, en de respectievelijke nationale vertegenwoordiging van de organisatie van het land binnen de DACHSER-groep zijn verantwoordelijk voor gegevens die bij contactaanvragen worden verzameld. De gegevens worden verzameld en gebruikt door de nationale vestiging van de organisatie van het land en worden opgeslagen op servers van DACHSER SE in Duitsland. DACHSER SE verwijst aanvragen en de bijbehorende persoonlijke gegevens voor het verwerken en het gebruik door naar de professioneel bevoegde instantie binnen de DACHSER-groep, meestal de nationale vestiging van de organisatie van het land van de aanvrager. Aanvragen van de website voor Zwitserland worden bijvoorbeeld doorgestuurd naar de DACHSER-organisatie in Zwitserland. Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van vijf jaar vanaf het moment van uw contactaanvraag. Als u dit niet wenst, kunt u te allen tijde verdere opslag en gebruik voor dit doel verbieden door een e-mail te sturen naar info@dachser.com. U zult dan echter geen informatie meer ontvangen betreffende onze diensten.

Wij zullen zonder uw toestemming uw gegevens niet doorsturen aan derden buiten de DACHSER-groep. In het bijzonder zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden, of deze anderszins aanbieden.

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen betreffende uw opgeslagen gegevens en om onjuiste gegevens te laten verwijderen of te laten corrigeren. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u informatie of vragen hebt betreffende de behandeling van uw persoonlijke gegevens door DACHSER of als u aanpassing wenst van uw persoonlijke gegevens die door ons opgeslagen zijn.

Aangezien het nodig kan zijn om dit Gegevensbeschermingsbeleid in de toekomst aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen, wordt het periodiek beoordeeld.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/nl/nl/Data-Protection-Policy.htm

Informatie

claim-form-dachser
Informatie over gegevensbescherming volgens artikel 13 en 14 AVG van DACHSER Netherland European Logistics en Air & Sea Logistics.
DACHSER locaties
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.