Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Compliance

Ettersom DACHSER er en stor familiestyrt bedrift og global leverandør av logistikktjenester, har de også et ansvar ovenfor samfunnet.
dachser-compliance
Transparente forskrifter for bedriften, dens virksomheter og ansatte.

I tillegg til våre egne morale forpliktelser og verdier utføres alle våre forretninger og tjenester på en etisk måte som er plettfri i henhold til lover og regler. For å unngå eventuelle interessekonflikter skal alle medarbeidere i DACHSER, uten unntak, følge gjeldende lovgivning i alle markeder som betjenes av oss, samt våre egne interne regler.

De skal også respektere skikker, tradisjoner og samfunnsverdier i de ulike landene. Overholdelse styres av DACHSERs Code of conduct (etiske retningslinjer) og DACHSERs atferdsretningslinjer, som gir direkte veiledning til mer enn 27 450 ansatte verden rundt.

Kunngjøring fra styret i DACHSER Group SE & Co. KG om Samsvar med / overholdelse av konkurranselover og antitrust-lover (2016)

DACHSERs system for samsvarsledelse ivaretar våre verdier og integritet. Selskapet vårt er et ledende logistikkselskap som tilbyr en rekke logistikktjenester verden rundt.

For DACHSER er bedriftskultur en viktig suksessfaktor i internasjonal konkurranse. Vår filosofi, som alltid formes av klare, etiske verdier, er grunnlaget for vår suksess. Særlig dere, de ansatte, iverksetter DACHSERs verdier på markedet hver dag, som del av et globalt selskap. Dere representerer merkevaren «DACHSER» til verden på en ansvarlig måte. DACHSERs aksjonærer, representantskapet og ledelsen påtar seg å opprettholde dette familieeide foretakets klare forpliktelse til å fremme en bedriftskultur som iverksetter og representerer bedriftens verdier og «DACHSERs etiske retningslinjer», både internt og eksternt.

Alle våre ansatte må være oppmerksomme på at ved å jobbe hos DACHSER, er de underlagt begrensningene i dette løftet om integritet, og de er forpliktet til å handle deretter.
En hjørnesten i vårt system for samsvarsledelse er en uforbeholden overholdelse av konkurranseregler og antitrustlover. DACHSER forplikter seg til prinsippet om fri og rettferdig konkurranse, og respekterer markedskreftene. DACHSER har en ubetinget policy om å drive alle typer forretninger i samsvar med gjeldende konkurranselover og antitrustlover. Eventuelle ordninger eller avtaler med konkurrenter, og all utveksling av data eller informasjon som går i mot rettferdig konkurranse, er strengt forbudt og er uakseptable brudd på DACHSERs etiske retningslinjer. Ethvert brudd på retningslinjene fører til disiplinære tiltak i henhold til konkurranselover, antitrustlover og arbeidsrett.

Relaterte artikkler

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Compliance_46.htm
Sporing
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.

Etiske retningslinjer

Disse etiske retningslinjene gjelder over hele verden for alle ansatte og organisasjonsenheter i Dachser. De beskriver bindende prinsipper for god adferd, og som skal overholdes av alle. Dette vil bidra til å sikre at selskapet vårt lykkes over lang tid.

DACHSERs etiske retningslinjer.pdf