DATABESKYTTELSE

Juridisk informasjon

DACHSER SE gjennomgår og oppdaterer informasjonen på nettstedene sine jevnlig. Til tross for grundig gjennomgang kan data endres uten at det blir fanget opp. Derfor kan ikke DACHSER holdes ansvarlig for unøyaktig, feil eller ufullstendig informasjon. Det samme gjelder for alle andre Internett-sider som våre nettsteder inneholder lenker til. DACHSER SE kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på Internett-sider som våre nettsteder inneholder lenker til. I tillegg forbeholder DACHSER SE seg retten til å endre eller tilføye informasjon til innholdet. Innholdet og strukturen på Internett-sidene som tilhører DACHSER SE er underlagt opphavsrett. Reproduksjon av informasjon eller data, spesielt bruk av tekst, avsnitt eller bilder, kan ikke gjøres uten forhåndsgodkjennelse fra DACHSER SE.

Vilkår for personvern

På samme måte som for sikkerhet knyttet til alle forretningsdata er også sikring av personopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-post, generelt et viktig anliggende fordi vi ønsker å ha et tillitsfullt og varig samarbeid med våre kunder. Vi gjennomfører naturligvis alle våre aktiviteter, spesielt våre nettsider og andre internett-aktiviteter så vel som våre markedsføringsaktiviteter og konkurranser, i tråd med lovene om databeskyttelse og datasikkerhet. Hvis DACHSERs nettsider har lenker til nettsider som tilhører tredjeparter, gjelder ikke den foreliggende erklæringen om databeskyttelse for nettsidene til disse tredjepartene.

I det følgende får du vite hvilke opplysninger vi, ved behov, samler inn når du besøker nettstedet vårt, og hvordan vi behandler dem.

Data for markedsførings- og dataoptimeringsformål samles inn og lagres på nettsiden vår ved hjelp av teknologi fra etracker GmbH (www.etracker.com). Ved hjelp av disse dataene opprettes brukerprofiler under et pseudonym. Til dette formålet kan det brukes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt på hurtigbufferen til nettleseren til den personen som besøker siden. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. De dataene som samles inn ved hjelp av teknologiene til etracker, vil ikke uten særskilt tillatelse fra den aktuelle personen bli brukt til å identifisere den besøkende på dette nettstedet, og de blir ikke ført sammen med dataene til bæreren av pseudonymet. Det er når som helst mulig å reservere seg mot innsamling og lagring av data med fremtidig virkning.. Samtykke til innhenting og lagring av informasjon kantrekkes tilbake til enhver tid uten fremtidig effekt.

For at de besøkende på nettsidene våre skal få en behagelig opplevelse, blir IP-adressene ved besøk på nettstedet "dachser.com" tilordnet et land, og dette legges inn det faktisk valgte landet i listen over land. Delvis brukes det også informasjonskapsler. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne det sist valgte landet fra listen over land. Vi tilordner ikke disse opplysningene til noen personer, og de brukes bare for bekvem betjening. Via innstillinger i de aktuelle nettleserne dine kan du deaktivere disse funksjonene. Vær da oppmerksom på at hvis du gjør dette, kan det hende at noen funksjoner ikke vil kunne brukes lenger.

Vi samler også inn andre personrelaterte data via nettstedene våre hvis de er påkrevd for det aktuelle formålet, f.eks. for å svare på kontaktforespørsler, som følge av en tidligere uttrykt interesse eller med din uttrykkelige tillatelse, f.eks. for tilsending av e-postreklame. Du gir oss tillatelse hvis du går inn i et forretningsforhold med oss og så lenge dette består. Ellers blir dataene slettet etter en viss periode (som regel 5 år). Det er bare du som bestemmer om disse dataene skal gjøres kjent for oss eller ikke, for eksempel i forbindelse med et abonnement på et nyhetsbrev, en undersøkelse, kontaktforespørsler, forespørsler om dagspriser osv. Det er frivillig å delta i slike kampanjer, og du kan når som helst gi oss beskjed hvis du ikke lenger ønsker å delta. Da vil vi sperre dataene dine for denne kampanjen. Der det er aktuelt gir vi informasjon om en personlig angivelse er valgfri eller om den ikke må oppgis av deg.

Sending av nyhetsbrev

I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev vil DACHSER SE bearbeide, bruke og/eller lagre personrelaterte data (= alle data som har sammenheng med din person eller som er egnet til å lage en kopling til deg), særlig navn, adresse, postnummer, land, firma, e-postadresse og angitte forretningsinteresser, innen rammene av lovene om databeskyttelse og datasikkerhet.

Når det gjelder utsendelse av nyhetsbrevet, vil DACHSER SE til innsamling, bearbeiding, bruk og/eller lagring av disse dataene benytte en tjenesteleverandør – nemlig Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten – til å administrere dataene. Dette firmaet jobber på en server i Tyskland.

Dine personopplysninger bruker vi bare i det omfanget som beskrives under:

  • ved månedlig utsendelse av nyhetsbrevet
  • til spørsmål som gjelder rådgivning, reklame
  • til behovsbasert utforming av nyhetsbrevet
  • til interessebasert sammenstilling av temaer i nyhetsbrevet

Ved å abonnere på nyhetsbrevet erklærer du uttrykkelig at du samtykker i å motta nyhetsbrevet per e-post. Videre erklærer du at du samtykker i at vi kan bruke dataene dine i det ovennevnte omfanget til formål som rådgivning, reklame og til behovsbasert utforming og interessebasert sammenstilling av temaer i forbindelse med denne tjenesten.

Du har dessuten mulighet til å gi oss en egen separat tillatelse (tillatelse nr. 2) slik at vi kan benytte de interessene som du har oppgitt, ikke bare til en interessebasert sammenstilling av temaer i nyhetsbrevet, men også til å ta telefonisk kontakt i forbindelse med reklameformål og administrere dem i vårt CRM-system. Dette vil bare skje hvis du gir oss tillatelse nr. 2, dvs. når du klikker på det ekstra og tilsvarende merkede feltet.

Uten din tillatelse vil vi ikke samle inn personrelaterte data utover det vi trenger til nyhetsbrevet som sendes med e-post. Det er bare du som bestemmer om disse dataene skal gjøres kjent for oss eller ikke i forbindelse med nyhetsbrevet per e-post. Du har når som helst mulighet til å reservere deg overfor DACHSER SE mot bruk og lagring av dataene dine til sending av nyhetsbrevet. Dette må skje ved bruk av lenken i nyhetsbrevet eller i skriftlig form per post, faks eller e-post til DACHSER SE, Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten, Tyskland. Faks: +49 831 5916-1312 eller info@dachser.com.

Vi formidler ikke dine personopplysninger til tredjepersoner utenfor DACHSER-gruppen. Personopplysningene dine blir heller ikke solgt til tredjeparter eller utnyttet på andre måter. Du kan når som helst kontakte oss når du har informasjon og spørsmål i forbindelse med DACHSERs bruk av personopplysningene dine, eller hvis du vil be oss rette de lagrede personopplysningene.

Juridisk ansvar for personvern ved kontaktforespørsler

DACHSER SE, Kempten, Tyskland og den respektive nasjonale filialen av organisasjonen i DACHSER-gruppen er ansvarlig for informasjon innhentet i forbindelse med kontaktforespørsler. Informasjon innhentes og brukes av den nasjonale filialen av selskapet, og lagres på DACHSER SE-servere i Tyskland. DACHSER SE henviser forespørsler og relatert personlig informasjon for behandling og bruk til det kompetente organet innenfor DACHSER-gruppen, vanligvis den nasjonale filialen av selskapet til parten som forespør. Forespørsler fra nettsiden for Sveits kan for eksempel videresendes til DACHSER-filialen i Sveits. Informasjonen din vil lagres i en periode på fem år fra tidspunktet for din kontaktforespørsel. Hvis du ikke ønsker dette kan du hindre fremtidig lagring og bruk for dette formålet ved å sende en e-post til info@dachser.com. Du vil imidlertid ikke lenger motta ytterligere informasjon om våre tjenester.

Vi vil ikke distribuere informasjonen din til tredjeparter utenfor DACHSER-gruppen uten ditt samtykke. Vi vil heller ikke selge din personlige informasjon til tredjeparter eller på annen måte markedsføre den.

Du har rett til å få opplysninger om din personlige informasjon som lagres og rett til å korrigere eller slette uriktig informasjon til enhver tid. Du kan kontakte oss til enhver tid dersom du har informasjon eller spørsmål angående håndteringen av dine personlige opplysinger hos DACHSER, eller om du ønsker å korrigere personlige opplysninger som oppbevares av oss.

Da det kan være nødvendig å endre på disse vilkårene for personvern på et senere tidspunkt, for eksempel, som et resultat av endrete juridiske paragrafer, vil den derfor være gjenstand for periodisk gjennomgang.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Data-Protection-Policy_1008.htm
Sporing
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.