Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

07/12/2016
Kilometeravgift fra 1. april 2016

Fra 1. april 2016 må tunge kjøretøy på over 3,5 tonn i Belgia betale en kilometeravgift.
events-standard
Kilometeravgift fra 1. april 2016

Basert på prinsippet om at forbrukeren/forurenseren betaler, vil kilometerne som kjøres på motorveier og enkelte regionale og kommunale veier i Belgia, bli registrert av en ombordenhet (OBU). Beløpet som skal betales blir beregnet ut fra de registrerte dataene, slik at betalingen for bruken av belgiske veier blir rettferdig fordelt. Kilometeravgiften erstatter den nåværende Eurovignet-avgiften for tunge kjøretøy i Belgia.

Mer informasjon: http://www.viapass.be/en

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Kilometer-charge-as-of-April-1st-2016_1014.htm
Sporing