Nyheter, pressemeldinger og kundecase.

Markedsinformasjon

marktinformation-weihnachten-verkehr
19.12.2016
I tidsperioden mellom jul og nyttår vil det være endringer og begrensninger i forhold til normal distribusjon. Vi vil derfor informere om våre åpningstider.
12.07.2016
Fra 1. april 2016 må tunge kjøretøy på over 3,5 tonn i Belgia betale en kilometeravgift.
Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Market-Information_1149.htm
Sporing