Virkelig storhet kommer fra et godt samarbeid.

Executive Unit Air & Sea Logistics - Chief Operations Officer Air & Sea Logistics Thomas Reuter

Thomas Reuter har gått gradene og har vært i DACHSER-familien siden 1978. Han er Chief Operations Officer Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics).
Thomas Reuter
Thomas Reuter

Med Thomas Reuter som COO for Air & Sea Logistics kobles den utøvende enheten Air & Sea Logistics  til det verdensomspennende innkjøpsmarkedet og forbrukerne. På den måten betjener enheten hele den globale forsyningskjeden og legger tilrette slik at Dachser fortsatt kan ekspandere globalt.

Thomas Reuter, født i 1957, fikk opplæring som spedisjonsekspert. Han fullførte et avansert opplæringsprogram ved German Academy of Foreign Trade and Transport (DAV) i Bremen, sponset av DACHSER, der han utdannet seg i transportstyring og drift. Siden 1978 har han vært et trofast medlem av DACHSER-familien. Han startet først som kunderådgiver i den "lokale trafikkavdelingen" ved avdelingskontoret i Mannheim. "Jeg lærte bransjen fra bunnen av i denne jobben", husker Thomas Reuter.

Han startet sin karriere hos DACHSERs internasjonale operasjoner i 1982, som assisterende direktør i eksport- og importavdelingen for Vest-Europa. Fra 1984 hadde han ansvaret for eksportavdelingen, og ett år senere, bare 28 år gammel, ble han utpekt som autorisert direktør. Fra 1986 til 1990 hadde Thomas Reuter ansvaret for alle avdelingens landtransporttjenester i Vest-Europa.

Etter fire år i luftfraktavdelingen ved flyplassen i Frankfurt, ble han utpekt som driftssjef for DACHSERs tyske luftfraktavdeling, som på det tidspunktet hadde 18 avdelingskontorer og 170 ansatte. Da luft- og sjøfraktsavdelingene ble sammenslått i 1996, ble Reuter direktør av alle europeiske avdelinger (Europe Director). Siden 2002 har han også vært administrerende direktør i Jet-Speed GmbH, et fellesforetak med en ledende luft- og sjøfraktleverandør som har ruter til og fra Kina. Thomas Reuter ble utpekt som medlem i DACHSERs ledelse på begynnelsen av 2006.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/no/no/Thomas-Reuter_927.htm
Sporing
DACHSER avdelinger
Her finner du kontaktperson eller adresse til våre datterselskaper og partnere.