Raporty dla klientów, aktualności i informacje prasowe.

2017-04-18
Kanadyjskie rozporządzenie w sprawie e-Manifestu

Dnia 11 stycznia 2017 r. Kanadyjska Agencja Służb Granicznych (CBSA) wprowadziła nowe rozporządzenie w sprawie e-Manifestu dla ładunków przewożonych drogą lotniczą i morską do Kanady, które stanowi rozwinięcie istniejącego już programu „Advanced Cargo Information” (ACI), obowiązującego od 2004 r.
customs
Canadian eManifest Regulation

Celem obu tych systemów zgłoszeń jest przekazywanie CBSA z wyprzedzeniem danych o ładunku, aby umożliwić Agencji bardziej skuteczne wykrywanie podejrzanych przesyłek zanim dotrą one do Kanady. Ta nowa inicjatywa jednocześnie usprawni handlowe procedury transgraniczne.

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/manif/menu-eng.html

Główne zmiany

• Obowiązek złożenia e-Manifestu na spedytorskim lotniczym liście przewozowym (HAWB) / konosamencie spedytorskim (HB/L) spoczywa na spedytorze, zarówno w przypadku ładunków przewożonych drogą powietrzną, jak i tych przewożonych drogą morską. CBSA nie zezwala już spedytorom na zlecanie przewoźnikom złożenia manifestu w ich imieniu. Przedsiębiorstwa żeglugowe i linie lotnicze będą miały obowiązek zgłaszania informacji na szczeblu kapitańskim.
• W ramach e-Manifestu wymagane jest przekazywanie większej ilości danych niż w przypadku ACI.
• System ACI ma obecnie zastosowanie do ładunków przechodzących przez kanadyjski port morski lub lotniczy, które nie pozostają w Kanadzie, podczas gdy e-Manifest odnosi się do ładunków, których miejscem przeznaczenia jest Kanada.

Jaki wpływ ma e-Manifest na Państwa przesyłkę?

Jeżeli kanadyjskie służby celne ustalą, że Państwa przesyłka stanowi zagrożenie, można zakładać, że nie zostanie ona załadowana w porcie morskim lub lotniczym wyjścia lub że będzie podlegać kosztownej i długotrwałej kontroli celnej w Kanadzie.

Dane, które należy przekazać firmie DACHSER

Spedytorzy tacy jak DACHSER muszą przestrzegać wskazanego w ACI/e-Manifeście 24-godzinnego terminu na dokonanie zgłoszenia przed załadowaniem towarów w przypadku frachtu morskiego i 4-godzinnego przed przybyciem towarów w przypadku przewozów drogą lotniczą.

Aby umożliwić dokonanie zgłoszeń zgodnie z e-Manifestem i ACI we wskazanych terminach, prosimy Państwa o przekazywanie wymaganych danych do DACHSER w terminach podanych Państwu przez obsługujący państwa oddział DACHSER.  

     Nadawca (nazwa/imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj)
 Odbiorca (nazwa/imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj)
 Adresat powiadomienia (nazwa/imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj)
 Adres dostawy (nazwa/imię i nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj)
 Dokładny opis towarów (niedopuszczalny jest ogólnikowy opis towarów)
 Kod HTS (sześć cyfr)
 Liczba opakowań (SLAC: Liczba i rodzaj opakowań na podstawie najmniejszego zewnętrznego opakowania jednostkowego. Paleta nie jest dopuszczalnym  
     rodzajem opakowania na potrzeby zgłoszenia w ramach ACI/e-Manifestu)
 Waga brutto (w kg)
 Informacje na temat kontenera (wielkość kontenera, numer kontenera, numer pieczęci (tylko FCL))
 Informacje na temat towarów niebezpiecznych (nr UN, osoba do kontaktu, telefon kontaktowy)

Aby wypełnić nowe wymogi prawne, DACHSER dokonał inwestycji w istniejące systemy oprogramowania i w pracowników. Koszty dostosowania naszych systemów oprogramowania, większa odpowiedzialność, jak również bardziej skomplikowane rozliczenia zmuszają nas do pobierania opłaty z tytułu ACI lub e-Manifestu za spedytorski lotniczy list przewozowy / konosament spedytorski dla ładunków przewożonych drogą morską i powietrzną do Kanady. Opłata będzie pobierana od kontrahenta opłacającego koszty dostawy ładunku przewożonego drogą morską lub powietrzną. Należy pamiętać, że opłata może obowiązywać również w przypadku, gdy miejsce przeznaczenia ładunku znajduje się poza terytorium Kanady.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem DACHSER.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Canadian-eManifest-Regulation_1304.htm
Track and Trace