PRAWDZIWA WIELKOŚĆ JEST W NAS SAMYCH.

Polityka Compliance

Jako duża firma rodzinna zajmująca się świadczeniem międzynarodowych usług logistycznych DACHSER ma pełną świadomość swojej odpowiedzialności względem społeczeństwa i norm społecznych.
dachser-compliance
Przejrzyste przepisy dotyczące spółki, jej podmiotów i pracowników.

Oprócz własnych wartości i kodeksu etycznego dodatkowym bodźcem do etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności i świadczenia usług jest stałe monitorowanie postępowania. W celu uniknięcia jakichkolwiek konfliktów interesów wszyscy pracownicy firmy DACHSER – bez wyjątku – mają obowiązek stosować się do przepisów istniejących na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach, a także do naszych wytycznych wewnętrznych.

Do ich obowiązków należy również przestrzeganie obyczajów, tradycji i wartości społecznych danych krajów. System Compliance obejmuje kodeks i politykę właściwego postępowania w DACHSER stanowiące wytyczne dla ponad 26 506 pracowników na całym świecie.

Oświadczenie Zarządu DACHSER Group SE & Co. KG dotyczące zgodności i przestrzegania prawa ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego (2016)

System Zarządzania Zgodnością DACHSER pomaga chronić nasze wartości oraz zachować uczciwą postawę. Nasza firma jest wiodącym przedsiębiorstwem logistycznym oferującym szeroki zakres usług logistycznych na całym świecie.

W przypadku DACHSER kultura korporacyjna to czynnik prowadzący do sukcesu na arenie międzynarodowej. Filozofia naszej firmy, od zawsze kształtowana zgodnie z wyraźnymi wartościami etycznymi, stanowi podstawę sukcesu. W szczególności nasi pracownicy każdego dnia wdrażają wartości DACHSER na rynku w ramach naszej globalnej działalności i w sposób odpowiedzialny reprezentują markę DACHSER względem całego świata. Akcjonariusze DACHSER, rada nadzorcza oraz zarząd podjęli się utrzymać w mocy jasne zobowiązanie tego rodzinnego przedsiębiorstwa do promowania kultury korporacyjnej, która wdraża i reprezentuje wartości firmy oraz Kodeks postępowania DACHSER zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Wszyscy nasi pracownicy muszą mieć świadomość, że podejmując pracę w DACHSER, są związani zobowiązaniem do zachowania uczciwości i w związku z tym do odpowiedniego działania.

Kamieniem węgielnym naszego Systemu Zarządzania Zgodnością jest bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego. Firma DACHSER jest wierna zasadzie wolnej i uczciwej konkurencji oraz szanuje siły rynkowe. Prowadzenie całości działalności zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego stanowi bezwarunkową politykę firmy DACHSER. Wszelkie uzgodnienia, umowy lub porozumienia z konkurencją, a także wszelka wymiana danych lub informacji mająca na celu ograniczanie konkurencji są ściśle zabronione i stanowią niedopuszczalne naruszenie zasad postępowania w biznesie obowiązujących w DACHSER. Wszelkie naruszenia tych zasad będą prowadzić do działań dyscyplinarnych zgodnie z prawem ochrony konkurencji, prawem antymonopolowym oraz prawem pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Compliance_46.htm
Track and Trace
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.

Kodeks postępowania

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkich pracowników i jednostki organizacyjne DACHSER na całym świecie. Zawiera on wiążące i obowiązujące wszystkich wytyczne dotyczące postępowania. Postępowanie zgodnie z nim umożliwi naszej firmie osiągnięcie długotrwałego sukcesu.

Kodeks postępowania.pdf