Polityka ochrony danych

Informacje prawne

DACHSER SE regularnie sprawdza i aktualizuje informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej. Jednak mimo naszej dbałości, dane te od chwili publikacji mogły ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności oraz nie gwarantujemy ścisłości, poprawności, ani kompletności zamieszczonych informacji. Powyższe oświadczenie ma zastosowanie także do wszystkich innych stron internetowych, do których podano linki na tej stronie. DACHSER SE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony. DACHSER SE zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania informacji zawartych na tej stronie internetowej. Treści i struktura strony internetowej firmy DACHSER SE chronione są prawem autorskim. Informacje lub dane mogą być powielane oraz wykorzystywane (w szczególności dotyczy to tekstów i zdjęć) jedynie za zgodą DACHSER SE.

Polityka ochrony danych

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych, takich jak nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail, podobnie jak do bezpieczeństwa wszystkich danych biznesowych, w celu utrzymania solidnej i długoterminowej współpracy.

Wszystkie nasze działania, w szczególności działania on-line, także nasze kampanie marketingowe i konkursy są w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa danych.

Niniejsza polityka ochrony danych nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które można znaleźć na stronach internetowych DACHSER. Poniżej przedstawiono, jakie informacje mogą być gromadzone w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych i jak ten proces przebiega.

Dane są gromadzone na tych stronach internetowych i przechowywane za pomocą technologii dostarczanych przez etracker GmbH (www.etracker.com) w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te wykorzystuje się do tworzenia anonimowych profili użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane "ciasteczka" (cookies). Ciasteczka (cookies) to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Ciasteczka (cookies) pozwalają na rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane gromadzone za pomocą technologii etracker nie będą, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, wykorzystywane do indywidualnej identyfikacji odwiedzających stronę i nie będą łączone z anonimowymi profilami użytkowników. Zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Aby ułatwić korzystanie z naszych stron internetowych, w trakcie wizyty na stronie „dachser.com” adresy IP przypisywane są do lokalizacji i zapisywany jest kraj faktycznie wybrany z listy. Ciasteczka (cookies) są również częściowo wykorzystywane. Ciasteczka (cookies) pozwalają na rozpoznanie ostatniego kraju wybranego z listy krajów. Informacja ta nie jest przypisywana do osoby; jest wykorzystywana tylko w celu ułatwienia wygodnego funkcjonowania. Funkcje te można dezaktywować w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja może spowodować niedostępność niektórych funkcji.

Za pośrednictwem naszych stron internetowych gromadzimy inne dane osobowe wyłącznie do określonych celów, na przykład w celu odpowiedzi na prośby o kontakt, do celów prawnych lub po uzyskaniu wyraźnej zgody do przesyłania e-maili reklamowych. Zgodę uznaje się za obowiązującą od chwili wejścia w relację biznesową z nami do czasu istnienia takiej relacji lub do okresowego usunięcia danych (zasadniczo po pięciu latach). Użytkownik wybiera, czy chce ujawniać te dane, na przykład w ramach subskrypcji newslettera, ankiety, prośby o kontakt, zapytania o wycenę rynkową itp. Udział w takich kampaniach jest dobrowolny i w każdej chwili można nas powiadomić o chęci rezygnacji i zablokowania danych. W stosownych przypadkach wskazujemy, czy dane osobowe są opcjonalne czy można je ominąć.

Odpowiedzialność prawna za ochronę danych w przypadku próśb o kontakt

DACHSER SE, Kempten (Niemcy) i odpowiednie organizacje w krajach w ramach grupy DACHSER są odpowiedzialne za dane gromadzone w kontekście próśb o kontakt. Dane są gromadzone i wykorzystywane przez odpowiednie organizacje w krajach i są przechowywane na serwerach DACHSER SE w Niemczech. DACHSER SE przekazuje prośby i powiązane dane osobowe do przetworzenia i wykorzystania właściwemu organowi w ramach grupy DACHSER, zazwyczaj oddziałowi w organizacji w kraju pytającego. Na przykład prośby ze strony internetowej dla Szwajcarii są przekazywane oddziałom DACHSER w Szwajcarii. Twoje dane będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od Twojej prośby o kontakt. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, możesz w każdej chwili zabronić ich dalszego przechowywania, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres info@dachser.com. Nie będziesz odtąd otrzymywać dodatkowych informacji o naszych usługach.

Nie będziemy bez Twojej zgody przekazywać Twoich danych osobom trzecim. W szczególności nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim lub w inny sposób wprowadzać ich na rynek.

W każdej chwili masz prawo do otrzymania informacji o przechowywanych danych dotyczących Twojej osoby i do usunięcia lub poprawienia nieprawidłowych danych. W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, jeśli masz informacje lub pytania dotyczące obsługi Twoich danych osobowych przez DACHSER lub jeśli chcesz zwrócić się o poprawienie przechowywanych przez nas danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych będzie podlegać okresowym przeglądom, ponieważ w przyszłości może być konieczna jej zmiana, na przykład w wyniku zmiany przepisów prawa.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/pl/pl/Data-Protection-Policy.htm
Track and Trace
Lokalizacje DACHSER
Tu znajdą Państwo dane kontaktowe naszych oddziałów oraz partnerów.