NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

2017-05-09
Azkar blir DACHSER

Under cirka fyra år har DACHSER integrerat sitt iberiska dotterbolag Azkar Group i sitt europeiska vägnätverk. Vägtransportorganisationerna kommer att bedriva verksamhet under namnen DACHSER Spain och DACHSER Portugal i framtiden. Det meddelades 9 maj av Bernhard Simon, CEO, Michael Schilling, COO Road Logistics, och Juan Antonio Quintana, Managing Director European Logistics Iberia, på transportmässan i München.
Iberia-truck-bridge
Azkar blir DACHSER

Omprofileringen är avslutningen på en fusionsprocess som inleddes i januari 2013, då DACHSER förvärvade Azkar. Företagen hade redan samarbetat sedan 2007 och ett år senare köpte DACHSER ett innehav på 10 procent i sin dåvarande partner för Spanien. ”De två företagen var en perfekt match redan från början. Vi delar samma värden och vi har samma företagskultur och affärsvision”, förklarar Bernhard Simon. ”Utifrån denna grund kunde vi snabbt och smidigt gå vidare med integrationen. Samtidigt uppnådde vi lönsam tillväxt på den iberiska halvön varje år efter övertagandet.”

Efter förvärvet har DACHSER integrerat organisationerna i Spanien och Portugal i sitt europeiska samlastningsnätverk. De 70 dagliga import- och exportlinjer som fanns 2013 har idag utökats till 130, medan antalet leveranser från och till Europa växte med 40 procent under samma period. Michael Schilling lyfter fram fördelarna med ett standardiserat europeiskt samlastningsnätverk: ”Det man ser är det man får. Om det står DACHSERs namn, då är det DACHSER på insidan – det kan kunderna lita på. Vid sidan av integrerade IT-system är standardiserade processer, arbetsflöden och nätverksregler grunderna för tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet.”

Övergång till DACHSERs färger

En omprofilering avslutar integrationen. De nationella dotterbolagen kommer att bedriva verksamhet under namnen DACHSER Spain och DACHSER Portugal i framtiden. ”Det var vårt mål, något som medarbetare, ledning och kunder också ville”, betonar Juan Antonio Quintana. ”DACHSER-nätverket ger stöd för vår framgång. Vi spelar nu i en helt annan division än för fyra år sedan och vi kan ge kunderna stöd i deras globala tillväxt. Därför är det enbart logiskt att vi tar nästa steg och också blir DACHSER när det gäller varumärket.” Fem filialer – i Barcelona, Bilbao, Malaga, Porto och Valencia – har redan infört de blå och gula färgerna och övriga kommer att införa dem till 2020. Av de cirka 2 000 lastbilarna för korta transporter bär drygt 70 procent redan idag varumärket DACHSER.

”Det är till fördel för medarbetarna och ännu mer till fördel för kunderna att vi är förenade under varumärket DACHSER”, konstaterar Bernhard Simon. ”Med tanke på utbyggnaden av nätverken investerar vi därför i jobb, anläggningar och integration av system och processer. På den iberiska halvön inleder vi nu ett nytt kapitel i vår gemensamma framgångshistoria.”

Iberia-swap-body
DACHSER på den iberiska halvön

DACHSER på den iberiska halvön

I Spanien och Portugal är DACHSER aktivt med sina affärslinjer European Logistics (tidigare Azkar Group) och Air & Sea Logistics (tidigare Transunion) och har 3 353 anställda på 87 platser. Inom affärslinjen Food Logistics har DACHSER samarbetat med partnern Logifrío sedan början av 2016 som en del av European Food Network. DACHSER är en av de största logistikleverantörerna på den iberiska halvön och positionerar sig inom vägtransport som en exportinriktad helhetslösning för alla logistikkrav. I detta ingår samlastning och fullastade lastbilstransporter samt lager, mervärdestjänster och den iberiska B2B-paketverksamheten. DACHSER Spain och DACHSER Portugal får tillgång till nya kunder för internationella affärer inom affärslinjen European Logistics via DACHSER DIY-Logistics och DACHSER Chem-Logistics-industrilösningar. För kunder från kemiindustrin introducerades en organisation för farliga transporter på 48 filialer under 2016. En av platserna har redan genomgått en utvärdering i enlighet med SQAS (Safety & Quality Assessment System).

Sjö- och flygtransportorganisationerna i Spanien och Portugal, som leds av Federico Camáñez, Managing Director Air & Sea Logistics Southern Europe, finns på de största flygplatserna och i de största hamnarna på elva platser och säkerställer anslutning till interkontinentala marknader. För det här ändamålet etablerades ett nav för flygtransport i Madrid 2017.

Under 2016 transporterade DACHSER cirka 20,5 miljoner leveranser på den iberiska halvön med en vikt på cirka 3 miljoner ton och hade försäljningsintäkter på cirka 741 miljoner euro. Totalt erbjuder DACHSER sina kunder i Spanien och Portugal ett lagerutrymme på 424 000 kvadratmeter med 362 000 pallplatser.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Azkar-becomes-DACHSER_1576.htm