Dataskyddspolicy

Juridisk information

DACHSER SE kontrollerar och uppdaterar regelbundet informationen på sina webbplatser. Trots detta omsorgsfulla arbete kan informationen ha ändrats innan vi hinner uppdatera webbplatserna. Därför kan vi inte åta oss någon skadeståndsskyldighet eller garantera att den angivna informationen är aktuell, korrekt eller komplett. Samma sak gäller alla andra sidor på Internet som refereras med hyperlänkar. DACHSER SE är inte ansvariga för innehållet på webbsidor som öppnas via hyperlänkar. Dessutom förbehåller sig DACHSER SE rätten att införa ändringar eller tillägg till den angivna informationen. Innehållet och strukturen för Internetsidor som tillhör DACHSER SE skyddas av copyright. För att återge information eller data, särskilt vad gäller texter, textstycken och bildmaterial, krävs uttryckligt tillstånd i förväg av DACHSER SE.

Dataskyddspolicy

Precis som säkerheten för alla affärsuppgifter är också skyddet av personuppgifter som t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress generellt en viktig förutsättning för ett varaktigt samarbete som bygger på förtroende. Vi bedriver givetvis all verksamhet, särskilt webb- och onlineaktiviteter samt marknadsföringskampanjer och tävlingar, i enlighet med lagarna om skydd av personuppgifter och datasäkerhet. Om det förekommer länkar till hemsidor från tredje part på DACHSER-webbsidor så gäller denna integritetsskyddspolicy inte för dessa hemsidor.

Nedan kan du se vilken information vi samlar in när du besöker vår hemsida och hur vi hanterar denna information.

På vår hemsida samlas uppgifter in och sparas med teknik från etracker GmbH (www.etracker.com) för marknadsförings- och optimeringsändamål. Dessa uppgifter används för att skapa en anonym användarprofil. För detta kan man använda cookies. Cookies är små datafiler som sparas lokalt i cacheminnet i den webbläsare som besökaren använder. Cookies gör att webbläsaren känns igen vid framtida besök. De uppgifter som samlas in med etracker-tekniken används inte för att personligen identifiera besökaren av hemsidan utan den berörda personens särskilda samtycke och kombineras inte med personliga uppgifter från anonyma användarprofiler. Tillstånd till insamling och lagring av data kan återkallas när som helst och med giltighet för framtiden.

För att göra besöket på våra webbplatser så bra som möjligt tilldelas IP-adressen ett land när en användare besöker webbplatsen ”dachser.com” och det land som väljs i listan med länder sparas. I vissa fall används även så kallade cookies. Cookies gör det möjligt att känna igen det land som senast valdes i landsmenyn. Denna information kopplas inte till någon enskild person och används endast för att göra besök på våra webbplatser så bra som möjligt. Du kan inaktivera de här funktionerna i inställningarna i din webbläsare. Vänligen observera att vissa funktioner i så fall inte går att använda.

Övriga personuppgifter samlar vi in via vår hemsida i den mån de krävs för ett visst ändamål, t.ex. för att besvara kontaktförfrågningar, av legitima skäl eller med ditt uttryckliga samtycke, t.ex. för utskick av reklam via e-post. Om du inleder en affärsrelation med oss gäller ditt samtycke så länge denna relation pågår, och annars fram till den periodiska raderingen av uppgifterna (i regel vart femte år). Det är bara du som bestämmer om du vill lämna dessa uppgifter till oss eller inte inom ramarna för en prenumeration på ett nyhetsbrev, en enkät, en kontaktförfrågan, en förfrågan om marknadspris eller liknande. Att delta i sådana kampanjer är frivilligt och du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill delta i kampanjen och vill att vi ska spärra dina uppgifter. Där det krävs uppger vi om det är frivilligt att ange sina personuppgifter eller om man kan låta bli.

Utskick av nyhetsbrev

För utskicket av nyhetsbrevet kommer DACHSER SE att samla in, bearbeta, använda och/eller lagra personuppgifter (=alla uppgifter som har att göra med din person eller som kan kopplas till dig), särskilt namn, titel, postnummer, land, företag, e-postadress samt angivna affärsintressen, inom ramarna för lagarna om skydd av personuppgifter och datasäkerhet.

För insamlingen, bearbetningen, användningen och/eller lagringen av dessa uppgifter inom ramarna för utskicket av nyhetsbrevet kommer DACHSER SE att anlita en tjänsteleverantör –företaget Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten – för att hantera uppdragsdata. Företaget arbetar från en server i Tyskland.

Dina personuppgifter används uteslutande i den omfattning som beskrivs nedan:

  • för utskick av nyhetsbrev varje månad
  • till rådgivning, reklam
  • för att anpassa nyhetsbrevet efter dina behov
  • för att utforma ämnena i nyhetsbrevet efter dina intressen

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet samtycker du uttryckligen till att få nyhetsbrevet via e-post. Dessutom godkänner du att vi använder dina uppgifter i ovan nämnda omfattning för rådgivning, reklam samt för att anpassa ämnena i denna tjänst efter dina behov och utforma dem efter dina intressen.

Dessutom har du möjlighet att ge oss ett ytterligare, separat godkännande (andra godkännande) så att vi får använda de intressen du har uppgett inte bara för att sammanställa intressebaserade teman i nyhetsbrevet, utan dessutom får använda uppgifterna för att ta kontakt via telefon i reklamsyfte samt lägga in dem i vårt CRM-system. Detta sker endast med ett andra godkännande, alltså om du har kryssat i det specifika fältet.

Vi samlar inte in några personuppgifter via våra nyhetsbrev utan ditt godkännande. Endast du avgör om du vill lämna ut dessa uppgifter till oss inom ramen för vår e-posttjänst för nyhetsbrevet. Du kan när som helst kräva att användningen och lagringen av dina personuppgifter för utskicket av nyhetsbrevet från DACHSER SE upphör. Detta ska göras via avregistreringslänken i nyhetsbrevet eller skriftligen per post, fax eller e-post till DACHSER SE, Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten, Tyskland, fax: +49 831 5916-1312 eller info@dachser.com.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part utanför DACHSER-koncernen. Vi säljer inte heller dina personuppgifter till tredje part eller säljer dem vidare på något annat sätt. Du kan när som helst kontakta oss om du har upplysningar eller frågor gällande hur DACHSER hanterar dina personuppgifter eller vill korrigera lagrade personuppgifter.

Juridiskt ansvar för dataskydd i fall av kontaktförfrågning

DACHSER SE, Kempten, Tyskland, och den nationella avdelningen i respektive organisation för olika länder inom DACHSER-gruppen ansvarar för data som samlas in i samband med kontaktförfrågningar. Data samlas in och används av den nationella avdelningen i respektive organisation för olika länder och lagras i servrar hos DACHSER SE i Tyskland. DACHSER SE för vidare frågor och andra relaterade personuppgifter för bearbetning och användning av en professionell avdelning inom DACHSER-gruppen, vanligen den nationella avdelningen frågeställaren tillhör. Exempelvis vidarebefordras förfrågningar från webbplatsen i Schweiz till DACHSERs nationella organisation i Schweiz. Dina uppgifter lagras under en period på fem år från datum för din kontaktförfrågan. Om du inte vill att detta ska ske kan du när som helst hindra fortsatt lagring och användning för detta syfte genom att skicka ett e-postmeddelande till info@dachser.com. Du kommer då emellertid inte längre att erhålla information om våra tjänster.

Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till tredje parter utanför DACHSER-gruppen utan ditt medgivande. Särskilt vill vi betona att vi inte kommer att sälja dina personuppgifter till tredje parter eller på annat sätt göra dem tillgängliga kommersiellt.

Du har rätt att när som helst erhålla information om de uppgifter som sparats avseende din person och att få felaktiga uppgifter raderade eller korrigerade. Du kan när som helst kontakta oss om du har information eller frågor gällande DACHSERs hantering av dina personuppgifter eller om du vill begära korrigering av personuppgifter som vi har lagrat om dig.

Då det i framtiden kan bli nödvändigt att ändra denna Dataskyddspolicy, till exempel som ett resultat av ändrad lagstiftning, kommer den att granskas periodiskt.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Data-Protection-Policy.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.