NYHETER, PRESSMEDDELANDEN OCH KUNDRAPPORTER

07/12/2016
Kilometeravgift från 1 april 2016

Från den 1 april 2016 ska tunga fordon på över 3,5 ton betala en kilometeravgift i Belgien.
events-standard
Kilometeravgift från den 1 april 2016

Utifrån principen ”konsumenten/förorenaren betalar” registreras antal körda kilometer på motorvägar och vissa regionala och kommunala vägar i Belgien av en ”ombordenhet” (OBU). Det belopp som ska betalas beräknas på registrerade data, vilket säkerställer att man betalar ett rimligt bidrag för utnyttjandet av belgiska vägar. Kilometeravgiften kommer att ersätta den befintliga Eurovignet för tunga fordon i Belgien.

Mer information: http://www.viapass.be/en

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Kilometer-charge-as-of-April-1st-2016_1209.htm