Verklig framgång uppnår man tillsammans.

Executive Unit Air & Sea Logistics - Chief Operations Officer Air & Sea Logistics Thomas Reuter

Thomas Reuter har lärt sig yrket från grunden och varit en del av DACHSER-familjen sedan 1978. Han är Chief Operations Officer Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics).
Thomas Reuter
Thomas Reuter

Thomas Reuter har lärt sig yrket från grunden och varit en del av DACHSER-familjen sedan 1978. Han är Chief Operations Officer Air & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics).

Thomas Reuter är född 1957. Efter avslutad utbildning blev han fraktomlastningsspecialist och genomgick en av DACHSER finansierad utbildning vid Deutschen Außenhandelsverkehrsschule (DAV) i Bremen. Han tog examen i ämnena transportledning och -drift. Han har sedan 1978 hört till DACHSER-familjen. Detta år började han arbeta som kundkonsult för avdelningen "lokaltrafik" vid filialen i Mannheim. "I detta arbeta lärde han sig arbetet från grunden," minns Thomas Reuter.

1982 påbörjade han sin karriär i DACHSER:s utlandsverksamhet genom att bli ställföreträdande chef för export-/importavdelningen för Västeuropa. 1984 blev han chef för exportavdelningen och ett år senare när han var 28 år gammal - blev han företagets ledare. Mellan 1986 och 1990 hade Thomas Reuter ansvaret för alla filialens västeuropeiska godstransporter.

Efter fyra år vid flygfraktavdelningen i flygplatsen i Frankfurt, utsågs han till chef för DACHSER:s tyska flygfraktområde som då hade 18 anläggningar och 170 anställda. I och med konsolideringen av flyg- och sjöfraktverksamheten 1996, befordrades Reuter till att bli direktör för alla europeiska filialer. Sedan 2002 har han även varit verkställande direktör för Jet-Speed GmbH, som är ett samriskbolag med en ledande leverantör av flyg- och sjöfrakt som betjänar rutter till och från Kina. I början av 2006 blev Thomas Reuter medlem av DACHSER:s affärsledning.

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/se/sv/Thomas-Reuter_1060.htm
DACHSERS platser
Här finner du din kontaktperson eller adressen till en av våra dotterbolag eller partners.