Zásady ochrany osobných údajov

Právne informácie

DACHSER SE pravidelne kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Avšak, i napriek veľkej obozretnosti môže dôjsť k zmene, resp. nepresnosti v údajoch. Z tohto hľadiska vyplýva, že zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytovaných informácií teda nemožno zaručene predpokladať. Rovnaké pravidlá platia i pre ostatné internetové stránky, ktoré sú označené hypertextovými odkazmi, odvolávajúcich sa na spoločnosť DACHSER. DACHSER SE nezodpovedá za obsah internetových stránok prístupných cez hypertextové odkazy. Okrem toho, DACHSER SE si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo úpravy poskytnutých informácií. Obsah a štruktúra internetových stránkach DACHSER SE sú chránené autorskými právami. Ďalšie šírenie informácií alebo dát, najmä použitie textov, textových častí alebo obrazového materiálu si vyžaduje predchádzajúci súhlas DACHSER SE.

Zásady ochrany osobných údajov

Zaviazali sme sa k ochrane osobných údajov, ako je meno, adresa, telefónne číslo a e-mail, tak ako aj v prípade všetkých obchodných údajov, pokiaľ ide o zachovanie dôveryhodnej a dlhodobej spolupráce.

Všetky naše aktivity, najmä náš web a on-line aktivity, rovnako ako aj naše marketingové kampane a súťaže, sú plne v súlade s právnymi predpismi o ochrane a zabezpečení údajov.

Tieto zásady ochrany údajov sa nevzťahujú na žiadne webové stránky tretích strán, ktoré možno nájsť na webových stránkach spoločnosti DACHSER Nasledujúci text vysvetľuje, aké informácie sa môžu zhromažďovať pri návšteve našich webových stránok a ako sa s nimi zaobchádza.

Údaje sa zhromažďujú na tejto webovej stránke a ukladajú pomocou technológie, ktorú poskytuje spoločnosť etracker GmbH (www.etracker.com) na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje sa používajú na vytvorenie anonymných používateľských profilov. Na tento účel je možné použiť súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú lokálne uložené vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka. Súbory cookie nám umožňujú rozpoznať internetový prehliadač. Údaje zhromaždené pomocou technológií etracker nebudú bez výslovného súhlasu dotknutej osoby použité na osobnú identifikáciu návštevníkov webových stránok a nebudú zlúčené s anonymnými profilmi užívateľov. Súhlas na zber a uchovávanie údajov môže byť kedykoľvek zrušený s účinnosťou do budúcna.

Ak chcete navštíviť naše webové stránky pohodlnejšie, pri návšteve webovej stránky dachser.com sa prideľujú IP adresy pre miesto a zaznamená sa krajina, ktorá bola skutočne vybraná zo zoznamu krajín. Čiastočne sa používajú aj súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie poslednej krajiny vybranej zo zoznamu krajín. Táto informácia nie je pridelená žiadnej osobe; používa sa len na uľahčenie pohodlného používania. Tieto funkcie je možné deaktivovať pomocou nastavenia vášho prehliadača. Upozorňujeme, že v tomto prípade, niektoré funkcie už nemusia byť k dispozícii.

Prostredníctvom našich webových stránok zhromažďujeme len ďalšie osobné údaje na špecifické účely, napríklad, aby sme mohli reagovať na dotazy ohľadom kontaktu, na legitímne účely alebo s výslovným súhlasom, napríklad, na posielanie reklamných e-mailov. Keď vstúpite do obchodného vzťahu s nami, váš súhlas sa považuje za platný dovtedy, kým tento vzťah existuje alebo až do pravidelného odstraňovania údajov (spravidla po piatich rokoch). Je to vaše rozhodnutie, či chcete alebo nechcete tieto údaje zverejniť, napríklad, ako súčasť objednaného listu s novinkami, prieskumu, požiadavky ohľadom kontaktu, dotazov na trhové ceny atď. Účasť v týchto kampaniach je dobrovoľná a vy nám môže kedykoľvek oznámiť, že sa ich už nechcete zúčastňovať a ak si budete želať vaše údaje zablokovať. V prípade potreby budeme uvádzať, či sú osobné údaje voliteľné alebo či ich môžete vynechať.

Právna zodpovednosť za ochranu údajov v prípade kontaktných otázok

Spoločnosť DACHSER SE, Kempten, Nemecko a príslušná národná pobočka v organizácii v danej krajine, v rámci skupiny DACHSER, sú zodpovedné za údaje zozbierané v rámci otázok ohľadne kontaktov. Údaje sa zhromažďujú a používa ich národná pobočka v organizácii v danejkrajine a sú uložené na serveroch spoločnosti DACHSER SE v Nemecku. Spoločnosť DACHSER SE zasiela otázky, ktoré sa týkajú osobných údajov na spracovanie a na použitie profesionálne kompetentnému orgánu v rámci skupiny DACHSER, zvyčajne národnej pobočke v organizácii v krajine pýtajúceho sa. Napríklad, otázky na webových stránkach spoločnosti vo Švajčiarsku sa odovzdajú národnej organizácii DACHSER vo Švajčiarsku. Vaše údaje sa budú uchovávať po dobu piatich rokov od vášho dotazu ohľadne kontaktov. Ak si neželáte, aby sa to stalo, môžete zakázať ďalšie ukladanie a na tento účel kedykoľvek zaslať e-mail na adresu info@dachser.com. Avšak, potom už nebudete dostávať ďalšie informácie o našich službách.

Vaše údaje nebudeme bez vášho súhlasu zasielať tretím stranám, mimo skupiny DACHSER. Najmä nebudeme vaše osobné údaje predávať , ani ponúkať tretím stranám.

Máte právo kedykoľvek dostať informácie o uložených údajoch, ktoré sa týkajú vašej osoby a nesprávne údaje nechať vymazať alebo opraviť. Ak máte informácie alebo otázky, ktoré sa týkajú nakladania s vašimi osobnými údajmi spoločnosťou DACHSER, alebo ak chcete požiadať o opravu osobných údajov, ktoré sú u nás uložen é, môžete nás kedykoľvek kontaktovať .

Keďže v budúcnosti môže byť nutné tieto zásady ochrany údajov doplniť, napríklad, v dôsledku revidovaných právnych predpisov, budú preto predmetom pravidelnej kontroly.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Data-Protection-Policy.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.