Novinky a tlačové správy pre zákazníkov.

Podujatia

Osobný kontakt utvára kvalitu vzťahu. Z tohto dôvodu DACHSER organizuje zákaznícke akcie a podieľa sa na veľtrhoch a konferenciách. Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa podujatí, ktoré organizujeme. Tešíme sa na vašu návštevu!

15. 2. 2017
In Form Logistic Conference 2017
DACHSER Slovakia vás pozýva na Logistics Conference 2017, ktorá sa uskutoční v Bratislave 22.3.2017.
Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Events_321.htm

Newsletter registrácia

newsletter-registrierung-eletter
Štyri- až šesťkrát do roka Vás prostredníctvom služby DACHSER eLetter priamo a prehľadne informujeme o novinkách a oznámeniach, ktoré sú významné pre spoločnosť DACHSER a logistický priemysel.

Newsletter registrácia.