Skutočná veľkosť pramení z každého.

Fakty

Spoločnosť DACHSER je jedným z popredných európskych poskytovateľov logistických služieb. Inteligentná logistika – čo to znamená?
dachser-company-facts
DACHSER zvýšil obrat v roku 2015 na 5.6 biliónov Euro.

To znamená, že čerpáme zo skúseností, najmodernejších informačných technológií a každodennej spolupráce vysoko motivovaných ľudí z rôznych krajín a kultúr. Spoločnosť DACHSER vďaka tomuto know-how stanovuje štandardy v logistickom odvetví. Inými slovami: Inteligentná logistika - made by DACHSER.

Spoločnosť (k: 2015)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER SE

Založená:

 

1930

Výkonný management:

 

Bernhard Simon (predseda), Michael Schilling (podpredseda), Burkhard Eling, Thomas Reuter, Rüdiger Klug, Alfred Miller, Wolfgang Reinel

Zamestnanci:

 

26 506

Ročný obrat:

 

EUR 5,6 biliónov

Lokality (celosvetovo):

 

428

Zásielky:

 

78,1 miliónov

Tonáž:

 

37,3 miliónov

 

DACHSER Slovakia a.s. (k: 2015)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER Slovakia.a.s.

Založená:

 

2004

Výkonní riaditelia:

 

Roman Stoličný

Zamestnanci:

 

124

Ročný obrat:

 

33,7 Mio. EUR

Lokality:

 

6

Zásielky:

 

444 500

Tonáž:

 

157 100 ton

 

Súvisiace články

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Facts_25.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.
For content published on 3rd party sites (eg stepstone)

Video

DACHSER obrázok video