Skutočná veľkosť pramení z každého.

Fakty

Spoločnosť DACHSER je jedným z popredných európskych poskytovateľov logistických služieb. Inteligentná logistika – čo to znamená?
dachser-company-facts
DACHSER zvýšil obrat v roku 2016 na 5.7 biliónov Euro.

To znamená, že čerpáme zo skúseností, najmodernejších informačných technológií a každodennej spolupráce vysoko motivovaných ľudí z rôznych krajín a kultúr. Spoločnosť DACHSER vďaka tomuto know-how stanovuje štandardy v logistickom odvetví. Inými slovami: Inteligentná logistika - made by DACHSER.

Spoločnosť (k: 2016)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER SE

Založená:

 

1930

Výkonný management:

 

Bernhard Simon (predseda), Michael Schilling (podpredseda), Burkhard Eling, Thomas Reuter, Rüdiger Klug, Alfred Miller, Wolfgang Reinel

Zamestnanci:

 

27 450

Ročný obrat:

 

EUR 5,7 biliónov

Lokality (celosvetovo):

 

409

Zásielky:

 

80 miliónov

Tonáž:

 

38,2 miliónov

 

DACHSER Slovakia a.s. (k: 2016)

Názov spoločnosti:

 

DACHSER Slovakia.a.s.

Založená:

 

2004

Výkonní riaditelia:

 

Roman Stoličný

Zamestnanci:

 

136

Ročný obrat:

 

36,8 Mio. EUR

Lokality:

 

5

Zásielky:

 

487 800

Tonáž:

 

178 800 ton

 

Súvisiace články

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Facts_25.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.

Video

DACHSER obrázok video