Skutočná veľkosť pramení z každého.

Executive Unit Air & Sea Logistics - Chief Operations Officer Air & Sea Logistics Thomas Reuter

Thomas Reuter si začal budovať svoju pozíciu v spoločnosti od základov, nepretržite pôsobiac v rodine DACHSER už od roku 1978. Zastáva funkciu prevádzkového riaditeľa pre leteckú a námornú prepravu (COO Air & Sea Logistics).
Thomas Reuter
Thomas Reuter

Thomas Reuter ako COO pre divíziu leteckej a námornej prepravy zabezpečuje prepojenie výkonného aparátu Air & Sea Logistics so svetovými trhmi verejného obstarávania a spotrebiteľov, čím zabezpečuje spoluprácu celosvetových dodávateľských reťazcov, poskytujúc predpoklady pre kontinuálny rozvoj a rozšírenie pôsobnosti spoločnosti Dachser na globálnej báze.

Thomas Reuter, narodený v roku 1957; po ukončení školenia na pozíciu špecialistu nákladnej špedície, absolvoval vzdelávací program na nemeckej akadémii zahraničného obchodu a prepravy (DAV) v Brémach, ktorý sponzorovala spoločnosť DACHSER. Od roku 1978 je neoddeliteľnou súčasťou rodiny DACHSER. Už na začiatku sa osvedčil ako konzultant na oddelení "lokálnej dopravy" na pobočke v Mannheime. "Na tejto pozícii som sa naučil úplné základy logistky," spomína Thomas Reuter.

Svoju kariéru začal na oddelení zahraničných operácií v spoločnosti DACHSER v roku 1982 ako zástupca riaditeľa divízie exportu/importu pre západnú Európu. Od roku 1984 riadil oddelenie exportu; o rok neskôr, vo veku 28 rokov, bol vymenovaný za autorizovaného vedúceho. V rokoch 1986 až 1990 bol Thomas Reuter zodpovedný za všetky západoeurópske zaoceánske prepravné služby pobočky.

Po štyroch rokoch v divízii leteckej prepravy na letisku vo Frankfurte bol menovaný za manažéra nemeckých leteckých nákladných operácií spoločnosti DACHSER, čo v tom čase predstavovalo 18 pobočiek a 170 zamestnancov. Po konsolidácii leteckých a námorných nákladných aktivít v roku 1996 bol Reuter povýšený na riaditeľa všetkých európskych pobočiek. Od roku 2002 je aj výkonným riaditeľom spoločnosti Jet-Speed GmbH, spoločného podniku s vedúcim poskytovateľom prepravných leteckých a námorných služieb, ktorý zabezpečuje prepravné trasy do Číny a späť. Thomas Reuter bol prizvaný do manažmentu spoločnosti DACHSER na začiatku roka 2006.

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/sk/sk/Thomas-Reuter_830.htm
DACHSER pobočky
Tu nájdete kontaktnú osobu alebo adresu na jednu z našich pobočiek alebo partnerov.