รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

14/6/2560
การนัดหยุดงานอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือสเปนส่งผลต่อการจำกัดพื้นที่การขนส่งสินค้าของเอเชียแปซิฟิก

จากการประกาศนัดหยุดงานอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือสเปน ส่งผลให้พื้นที่การขนส่งระหว่างตะวันออกไกลและทวีปยุโรปรวมถึงระหว่างทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาใต้ยังคงมีจำกัดอยู่ต่อไป
Transunion

กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในจดหมายข่าวของบริษัทเพื่อรับข้อมูลล่าสุดของตลาดการขนส่งทางทะเล

การนัดหยุดงานอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือสเปน

สหภาพแรงงานท่าเรือสเปนได้ประกาศการนัดหยุดงานอีกรอบเพื่อต่อต้านการปฏิรูปรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการท่าเรือสามารถจ้างแรงงานที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้


การนัดหยุดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 08.00 น. และในช่วงเวลาที่ไม่ปกติของวันที่ 19, 21 และ 23 มิถุนายน

ทั้งนี้ DACHSER จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะไม่ถูกขนส่งไปที่ท่าเรืออัลเจซีรัสซึ่งได้รับผลกระทบ หากคุณมีประเด็นวิตกกังวล คุณสามารถปรึกษาตัวแทน DACHSER ในท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลได้

ตะวันออกไกล – ทวีปยุโรป

พื้นที่การขนส่งจะยังคงจำกัดไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

ตะวันออกไกล - ชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้

พื้นที่บนเรือขนส่งสินค้าส่วนมากถูกจองโดยอัตราการขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นหลังจากกลางเดือนมิถุนายน เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการจองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้า

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Further-strikes-at-Spanish-ports-tight-space-on-APAC-trade-lanes_964.htm