รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

2/6/2560
เวลาทำการระหว่างเดือนรอมฎอน

เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมจะเริ่มต้นในวันที่ 27 พฤษภาคม สำนักงานในประเทศมุสลิมจะมีเวลาทำการพิเศษระหว่างช่วงถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน

กรุณาตรวจสอบภาพรวมของเวลาทำการต่อไปนี้ในระหว่างเดือนรอมฎอนที่สำนักงานประเทศบังคลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย


บังคลาเทศ
28 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายน
09.00-15.30 น.

อินโดนีเซีย
29 พฤษภาคม ถึง 23 มิถุนายน
08.30-16.30 น.

มาเลเซีย
27 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายน
08.30-17.00 น.

ตัวแทน DACHSER ในประเทศดังกล่าวข้างต้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการท่านระหว่างเวลาทำการพิเศษ

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Office-hours-during-Ramadan_958.htm