รายงานเกี่ยวกับลูกค้า ข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์

23/2/2560
ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับตลาดการขนส่งสินค้าทางเรือภายหลังเทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนได้ผ่านพ้นไปแล้ว การผลิตและการขนส่งสินค้าได้กลับมาดำเนินการอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่กลับมาเป็นปกติ กรุณาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยคุณสามารถติดต่อ DACHSER ได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ
หลังจากเทศกาลตรุษจีน การขนส่งสินค้าทางเรือยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ

ตะวันออกไกล – ยุโรป

การใช้เรือขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและยุโรปยังคงดำเนินการอย่างหนาแน่นภายหลังจากวันหยุดของเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 7 เนื่องจากผลกระทบจากการเดินเรือสินค้าว่างเปล่าและการขนส่งสินค้ารวมกันหลายเที่ยว คาดว่าสถานการณ์นี้จะคลี่คลายลงในสัปดาห์ที่ 8 และคาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้ในสัปดาห์ที่ 10

ยุโรป – ตะวันออกไกล

การใช้พื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าไปยังซีกโลกตะวันออกยังคงหนาแน่นไปจนกระทั่งต้นเดือนมีนาคม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ขนส่งสินค้าหลายรายคิดค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าด้วยอัตราช่วงที่มีการขนส่งสินค้าสูง ผู้ขนส่งหลายรายมีตารางการขนส่งสินค้าที่มีลูกค้าจองเต็มเรียบร้อยแล้วจนถึงกลางเดือนมีนาคมและมีพื้นที่ว่างเหลือเพียงเล็กน้อยซึ่งจะคิดค่าขนส่งด้วยอัตราสูงสุด

ตะวันออกไกล – อเมริกาใต้

ตลาดภายหลังเทศกาลตรุษจีนยังคงไม่คึกคัก มีการใช้เรือขนส่งสินค้าเพียง 60-70% การขนส่งสินค้าไปยังซีกโลกตะวันตกนั้นได้รับผลกระทบมากกว่าซึ่งคาดว่าจะมีการลดอัตราค่าขนส่งในระหว่างเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม อัตราการขนส่งสินค้าทางเรือของเขตชายฝั่งตะวันออกนั้นมีเสถียรภาพมากกว่า

ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือได้ประกาศปรับอัตราการขนส่งใหม่หลายครั้งสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างชายฝั่งตะวันออกกับตะวันตกโดยการปรับอัตราดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในต้นเดือนมีนาคม

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/th/th/Post-Chinese-New-Year-sea-freight-market-update_925.htm