Gerçek anlamda büyüklük birbirinden güç alarak elde edilir.

Uyum

Büyük bir aile şirketi ve küresel çapta işletilen bir lojistik hizmet sağlayıcısı olan DACHSER'in topluma ve standartlarına yönelik sorumluluğu bulunuyor.
dachser-compliance
Şirket, kuruluşları ve çalışanları için şeffaf düzenlemeler.

Kendi ahlaki değerleri ve taahhütleri bir yana, sürdürülen denetlemeler de DACHSER'in işlerini ve hizmetlerini etik ve yasal açıdan kusursuz yürütmesi açısından ilave bir gerekçe oluşturuyor. Çıkar çatışmalarından kaçınılması amacıyla, tüm DACHSER çalışanları istisnasız olarak şirket içi düzenlemelerimizin yanı sıra hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda yürürlükte olan kanunlara uyuyorlar.

Aynı zamanda çeşitli ülkelerin örf ve adetleri ile sosyal değerlerine uygun olarak hareket ediyorlar. Uyum yönetimimiz, dünya çapında 26,506'yi aşkın çalışanımıza direkt olarak rehberlik sağlayan DACHSER davranış politikası kılavuzunun yanı sıra DACHSER İş Davranış Kurallarını da içeriyor.

Rekabet ve anti tröst yasalarına uyum / riayet Konulu DACHSER Group SE & Co. KG Yönetim Kurulu Açıklaması (2016)

DACHSER Uyum Yönetim Sistemi değerlerimizi muhafaza eder ve dürüstlüğümüzü korur. Şirketimiz dünya çapında lojistik hizmetler yelpazesini sunan lider bir lojistik şirketidir.

DACHSER için, kurum kültürü uluslararası rekabette önemli bir başarı faktörüdür. Her zaman açık etik değerler tarafından şekillendirilen kurum felsefemiz başarımızın temelidir. Özellikle siz - yani çalışanlar - bu küresel şirketin parçası olarak, DACHSER değerlerini her gün piyasada uygulamakta ve "DACHSER" markasını dış dünyaya karşı sorumlu bir biçimde temsil etmektesiniz. DACHSER hissedarları, Denetim Kurulu ve yönetimi, bu aile şirketinin hem kurum içinde hem de kurum dışında, şirket değerleri ile "DACHSER İş Davranış Kurallarını" uygulayan ve temsil eden bir kurumsal kültürü öne çıkarma konusundaki kesin kararlılığını sürdürmektedir.

Tüm çalışanlarımız, DACHSER'e çalışmaya geldiklerinde, dürüstlük konusunda verilmiş olan bu sözün kısıtlarına tabi bulunduklarının ve buna göre hareket etmek zorunda olduklarının farkında olmalıdırlar. Rekabet kurallarına ve anti tröst yasalarına kayıtsız riayet Uyum Yönetim Sisteminin bir köşetaşını teşkil etmektedir. DACHSER serbest ve adil rekabet ilkesine bağlıdır ve piyasa kuvvetlerine karşı saygılıdır. Tüm faaliyetleri yürürlükteki rekabet ve anti tröst yasaları doğrultusunda yürütmek, kayıtsız bir DACHSER şirket politikasıdır. Rakiplerle yapılacak herhangi bir düzenleme, anlaşma veya uyum ile rekabeti önleyici veri ya da bilgi paylaşımı kesinlikle yasaktır ve bu faaliyetler DACHSER için iş davranış kurallarının hoş görülemez bir ihlalini teşkil eder. Bu konuda meydana gelecek herhangi bir ihlal, rekabet, anti tröst yasaları ve işgücü mevzuatına uygun olarak disiplin cezasına yol açacaktır.

İlgili makaleler

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/tr/tr/Compliance_46.htm
geri | üst | yazdır
DACHSER Lokasyonları
Burada yan kuruluşlarımız veya ortaklarımızdan irtibat kurulacak doğru kişiyi veya adresi bulacaksınız.

Code of Conduct

İşbu İş Davranış Kuralları dünya çapında DACHSER'in tüm çalışanları ve kurumsal birimleri için geçerlidir. Bu Kurallar, herkes tarafından uyulması gereken bağlayıcı prensipleri tanımlamaktadır. Bu kurallar şirketin başarısını uzun süreli olarak sürdürmesine yardımcı olacaktır.

DACHSER İş Davranış Kuralları