Nhìn vào bức tranh lớn.

Liên hệ

Liên hệ cá nhân với bạn rất quan trọng với chúng tôi. Bạn có thắc mắc hay muốn cho chúng tôi biết điều gì không? Bạn quan tâm đến các dịch vụ của chúng tôi, CNTT của chúng tôi hoặc bạn có yêu cầu truyền thông? Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

Trụ sở Vietnam:
Agence Ho Chi Minh City
9th Floor , Dinh Le Building
01 Dinh Le street
Ward 12, Dist 4
Ho Chi Minh city
Vietnam

Telephone: +84 838255666
dachsersgn@dachser.com.vn
www.dachser.vn

 

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Contact_313.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.