Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

03/10/2017
Phu khuân vác tại các cảng Tây Ban Nha đình công

Liên hiệp nhân viên giao hàng Tây Ban Nha CEMT đã kêu gọi đình công hồi tháng 3 chống lại phê duyệt sửa đổi Đạo luật Cảng biển Tây Ban Nha gần đây của chính phủ do việc ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc của họ.
ASL-flatbed-trailer

Cuộc đình công sẽ được tiến hành trong tổng cộng bảy ngày, vào các ngày thứ hai trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 3 (tức là vào các ngày 10, 13, 15, 17, 20, 22 và 24 tháng 3), vào các giờ khác nhau, bắt đầu lúc 8 giờ sáng giờ địa phương.

Nếu quý vị có chuyến hàng đến hoặc từ Tây Ban Nha và muốn tìm hiểu thêm thông tin về tình trạng này, vui lòng liên hệ với đại diện DACHSER của quý vị.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Dockworkers-at-Spanish-ports-on-strike_873.htm