Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

06/05/2017
Cập nhật thị trường vận tải biển

Bước sang tháng Sáu, thị trường vận tải biển giữa Viễn Đông và Châu Âu vẫn còn khó khăn, trong khi đó tình hình giữa Ấn Độ và Châu Âu tốt hơn.
dachser-sea-freight

Viễn Đông - Châu Âu - Viễn Đông

Không có thay đổi đáng kể về môi trường giữa Viễn Đông và Châu Âu. Tương tự như tuần trước đó, tàu đã được đặt hết chỗ dẫn đến tình trạng cước phí cao hơn.

Ùn tắc cảng tại Trung Quốc không được cải thiện. Nhiều khả năng quý khách có thể bị chậm trễ trong việc vận chuyển và thời gian giao hàng.

Châu Âu - Ấn Độ

Trước đó, dung tích chứa hàng trên tàu từ Châu Âu đến Ấn Độ bị hạn chế. Đến cuối tháng Năm, đã có dấu hiệu cải thiện.

Ấn Độ - Châu Âu

Ấn Độ đang tiến dần đến mùa ít hoạt động (thường là từ cuối Năm đến tháng Chín). Do khối lượng hàng giảm, hiện có thêm nhiều dung tích chứa hàng.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Ocean-freight-market-update_903.htm