Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

05/26/2017
Giờ làm việc trong dịp Lễ Ramadan

Tháng Lễ Ramadan Hồi giáo sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 5. Các văn phòng tại các quốc gia Hồi giáo sẽ có những giờ làm việc đặc biệt trong thời gian tuyệt thực từ sáng sớm đến chiều.
Giờ làm việc trong dịp Lễ Ramadan

Vui lòng xem nội dung dưới đây về thời gian làm việc trong dịp Lễ Ramadan tại các văn phòng ở Bangladesh, Indonesia và Malaysia:

Bangladesh:
28/5 đến 24/6, 09:00-15:30
Indonesia:
29/5 đến 23/6, 08:30-16:30
Malaysia:
27/5 đến 24/6, 08:30-17:00

Các đại diện DACHSER của chúng tôi tại các quốc gia nêu trên vui lòng phục vụ các bạn trong thời gian làm việc đặc biệt này.

Our DACHSER representatives from the above mentioned countries will be happy to serve your needs during the special working hours.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Office-hours-during-Ramadan_902.htm