Báo cáo khách hàng, tin tức và thông cáo báo chí.

02/23/2017
Cập nhật về thị trường vận tải biển sau Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán đã trôi qua. Hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa đã dần trở lại. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa trở lại bình thường.
Sau Tết Nguyên đán, việc vận chuyển hàng hóa vẫn chưa trở lại bình thường.

Đọc thêm về tình hình thị trường trong lĩnh vực vận tải hàng hải.

Viễn Đông - châu Âu

Việc sử dụng tàu trên tuyến Châu Á - Châu Âu vẫn còn hạn chế sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt trong tuần thứ 7, do có nhiều chuyến không đi (blank sailing) và đảo chuyến (roll pool). Tình hình dự kiến thuận tiện vào tuần thứ 8. Dự kiến phải đến tuần thứ 10 tình hình mới trở lại bình thường.

Châu Âu - Viễn Đông

Các chuyến hàng về hướng đông vẫn còn hạn chế cho đến đầu tháng ba. Do vậy, một số hãng tàu đã áp dụng mức phụ phí theo mùa tối đa. Một số hãng tàu cũng đã được đặt kín chỗ cho đến giữa tháng ba và chỉ cung cấp thêm chỗ bổ sung ở mức chi phí cao hơn.

Viễn Đông - Nam Mỹ

Thị trường sau Tết Nguyên đán vẫn còn yếu, việc sử dụng tàu chiếm khoảng từ 60-70%. Các lô hàng đến phía bờ tây đặc biệt khó khăn, dự kiến lượng hàng hóa còn giảm nữa trong tháng này. Lượng hàng hóa ổn định hơn đối với bờ biển phía tây.

Các hãng tàu đã công bố nhiều biện pháp phục hồi lượng hàng đối với bờ phía tây & phía đông từ nay cho đến đầu tháng 3.

Vui lòng liên hệ với đầu mối liên hệ DACHSER của bạn để biết thêm thông tin hoặc thông báo.

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Post-Chinese-New-Year-sea-freight-market-update_868.htm