Tính trọng đại thực sự đến cùng nhau.

Executive Unit Air & Sea Logistics - Chief Operations Officer Air & Sea Logistics Thomas Reuter

Thomas Reuter đã vào nghề và gắn bó với gia đình DACHSER từ năm 1978. Ông là Giám đốc Điều hành Giao nhận Vận tải Đường Không & Đường Biển (GĐĐH Giao nhận Đường Không & Đường Biển).
Thomas Reuter
Thomas Reuter

Với Thomas Reuter trong vai trò là GĐĐH, Vận tải Đường Không & Đường Biển, bộ phận điều hành Giao nhận Đường Không & Đường Biển đã kết nối với các thị trường mua sắm và khách hàng trên toàn thế giới. Từ đó, bộ phận phục vụ các chuỗi cung ứng toàn cầu tổng thể và đảm bảo các điều kiện tiên quyết để Dachser tiếp tục mở rộng hơn nữa trên phạm vi toàn thế giới.

Thomas Reuter, sinh năm 1957; sau khóa đào tạo trở thành chuyên gia chuyển tiếp hàng hóa, đã bào chữa cho chương trình đào tạo nâng cao tại Viện giao thông và thương mại nước ngoài của Đức (DAV) tại Bremen, do DACHSER tài trợ, nơi ông đã tốt nghiệp về quản lý và thực hành vận chuyển hàng hóa. Kể từ năm 1978, ông đã gắn bó với gia đình DACHSER. Trước tiên, ông tự chứng tỏ mình trong vị trí như tư vấn khách hàng tại phòng "giao thông địa phương" ở chi nhánh tại Mannheim. "Trong công việc này, tôi đã học kinh doanh từ đầu," Thomas Reuter nhớ lại.

Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình trong bộ phận hoạt động nước ngoài của DACHSER vào năm 1982, với tư cách là phó giám đốc bộ phận xuất/nhập khẩu Tây Âu. Bắt đầu vào năm 1984, ông đã quản lý phòng xuất khẩu; một năm sau - khi ông 28 tuổi - ông trở thành cán bộ được ủy quyền. Từ năm 1986 đến năm 1990, Thomas Reuter chịu trách nhiệm cho tất cả dịch vụ vận chuyên rhàng hóa bằng đường bộ của chi nhánh.

Sau bốn năm làm việc tại bộ phận vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tại sân bay Frankfurt, ông được bổ nhiệm làm quản lý bộ phận vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không của DACHSER' tại Đức, lúc đó đã có 18 địa điểm và 170 nhân viên. Với sự kết hợp của các hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không vào năm 1996, Reuter được thăng chức thành Giám đốc của tất cả các chi nhánh tại châu Âu. Kể từ năm 2002, ông đã trở thành giám đốc quản lý của Jet-Speed GmbH, công ty liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường hàng không phục vụ các lộ trình đến và từ Greater China. Thomas Reuter được bổ nhiệm làm quản lý DACHSER từ đầu năm 2006.

Copyright © 2017 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/vn/vi/Thomas-Reuter_682.htm
Sự định vị DACHSER
Tại đây bạn sẽ tìm thấy người liên hệ trực tiếp hay địa chỉ các công ty chi nhánh hay đối tác của chúng tôi.