Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, geboren in 1960, trad op 1 januari 2005 aan als woordvoerder namens de directie. Als kleinzoon van Thomas Dachser, de oprichter van de onderneming, vertegenwoordigt hij de derde generatie van de familie als CEO van het bedrijf.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

De Executive Board bestuurt de organisatie en is het gezicht naar de buitenwereld. De board is verantwoordelijk voor alle bedrijfsonderdelen en de operationele gang van zaken. Dit geheel volgens de traditie van long-term leadership.

Als Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Executive Board, voert Bernhard Simon uitgebreide taken uit voor de controle en strategische richting van het hele bedrijf. Hij geeft vorm aan en vertegenwoordigt de belangen van de Executive Board. Bernhard Simon is verantwoordelijk voor de relaties en vakinhoudelijke afstemming met de aandeelhouders, de raad van commissarissen, alsmede de nationale organisaties en dochterondernemingen.

Met zijn executive unit CDH, geeft hij vorm aan het in- en externe gezicht van Dachser. Deze executive unit is verantwoordelijk voor onderstaande gebieden en werkt vanuit de principes van een democratische leiderschapsstijl en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):

  • Corporate Development strategy development en PR;
  • Corporate Human Resources voor de wereldwijde duurzame ontwikkeling van onze medewerkers,
  • Corporate Marketing voor brand management en de exploitatie en marktintroductie van nieuwe producten;
  • Corporate Solutions voor de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde supply chain oplossingen;
  • Corporate Key Accounting voor het beheer van strategische key accounts.

Na zijn opleiding bij DACHSER als specialist in forwarding services, studeerde dhr. Simon Business Administration aan de Friedrich Alexander-universiteit in Neurenberg. In 1996 voltooide de student bedrijfskunde (hij behoorde tot de top drie van zijn klas) het senior executive programma op Harvard in de VS. "Zelfs toen was het mijn doel om toe te treden tot het management van het bedrijf van mijn familie," bekent Bernhard Simon. Hij raakte ook betrokken bij ontwikkelingshulp, zoals bij de non-profit organisatie "Terre des Hommes." In 1988 ging hij naar Brazilië, onder andere om leiding te geven aan een project voor ontwikkelingshulp. Deze ervaring, met name wat betreft het efficiënte management van sociale projecten, kon hij goed gebruiken bij de humanitaire en sociale insteek van de duurzaamheidsinitiatieven van DACHSER.

In daarop volgende jaren heeft Bernhard Simon zich voornamelijk geconcentreerd op de ontwikkeling en optimalisatie van het Europese netwerk. Dhr. Simon heeft alle operationele processen opnieuw ontworpen en zo de productiviteit als onderdeel van een baanbrekend veranderingsproject met 30% vergroot. Sinds 2001 is Bernhard Simon voorzitter van de Raad van Commissarissen van DACHSER France (vroeger Graveleau). De onderhandelingen over het integreren van het bedrijf in de DACHSER-groep en het succesvol afsluiten van het contract is onder zijn leiding gerealiseerd. Daarbij droeg hij in aanzienlijke mate bij aan de succesvolle integratie in de bedrijfsstructuur van DACHSER. De ontwikkeling van een moderne bestuursstructuur in samenwerking met de raad van bestuur, de aandeelhouders en zijn collega's in de directie kan ook op het conto van Bernhard Simon worden geschreven.

Prijzen

September 2008: De Duitse Verkehrszeitung overhandigt Bernhard Simon de LEO-prijs (Logistics, Excellence, Optimization) in de categorie "Ondernemer van het Jaar."

November 2008: De INTES Academie voor familie-ondernemingen en het magazine Impulse verkiest Bernhard Simon als de "familie-ondernemer van het jaar."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/be/nl/Bernhard-Simon_32.htm
DACHSER vestigingen
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.