Ware grootheid hebben we aan elkaar te danken.

Compliance

Als groot familiebedrijf en internationaal logistiek dienstverlener heeft DACHSER een verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en gemeenschappelijke normen en waarden.
dachser-compliance
Transparante regelgeving voor het bedrijf, haar entiteiten en medewerkers.

Naast onze eigen normen en waarden, is de  continue controle een extra reden om onze processen en diensten ethisch en juridisch in orde te hebben. Om belangenconflicten te voorkomen, moeten alle DACHSER-werknemers, zonder uitzondering, voldoen aan de wetten die gelden in de markten die wij bedienen, alsmede aan onze interne regelgeving. Ze houden ook rekening met de gebruiken, tradities en maatschappelijke normen en waarden in de diverse landen.

Ons compliance management bevat een DACHSER-gedragscode en DACHSER-gedragsrichtlijn waar meer dan 29.098 werknemers wereldwijd zich door laten leiden.

Conformiteitsverklaring van de Raad van Bestuur van de DACHSER Groep SE & Co. KG (2019)

DACHSER's compliance motto "Integrity in Logistics" onderstreept ons streven naar een op vertrouwen gebaseerde samenwerking met al onze zakenpartners. Tegelijkertijd staat DACHSER voor partnerschap en samenwerking in de logistieke toeleveringsketen.

Vertrouwen is een essentieel element in het verband met compliance. Alleen als u zeker kunt zijn van de integriteit van uw zakenpartner, kunt u een duurzame samenwerking in stand houden. Een cultuur van vertrouwen, niet alleen naar buiten toe ten opzichte van derden, maar ook binnen de eigen onderneming vormt echter de beslissende basis voor een succesvolle samenwerking. In de organisatie en vooral in ons eigen team vertrouwen we erop dat onze collega's zich integer en in overeenstemming met de interne compliance-eisen gedragen.

Ons DACHSER Compliance Management Systeem zorgt ervoor dat het noodzakelijke niveau van controle wordt geïmplementeerd om de veerkracht van dit vertrouwen te waarborgen.

Maar vertrouwen mag geen eenrichtingsverkeer zijn. Als vertrouwen wordt gezien als een eenzijdige vraag, dan kan ons idee van "Integrity in Logistics" niet veelbelovend zijn. Alleen als alle bij het proces betrokken partijen in gelijke mate werken op basis van een vertrouwensvolle samenwerking als basis voor onze gezamenlijke inspanningen, kunnen we waardevolle successen behalen ten voordele van onze bedrijven.

Een essentieel onderdeel van ons compliance managementsysteem is de onvoorwaardelijke naleving van de bepalingen van de mededingings- en antitrustwetgeving. DACHSER zet zich in voor het principe van vrije en eerlijke concurrentie en respecteert de marktwerking. Het is het onbeperkte ondernemingsbeleid van DACHSER om alle zaken te doen in overeenstemming met de toepasselijke mededingings- en antitrustwetten. Alle overeenkomsten, regelingen of coördinatie met de concurrentie, maar ook alle concurrentiebeperkende overeenkomsten, regelingen of coördinatie met de concurrentie.

De uitwisseling van gegevens of informatie is absoluut verboden en vormt een getolereerd zakelijk gedrag voor DACHSER. Schendingen van deze regel leiden tot gevolgen op het gebied van het mededingings- en antitrustwetgeving en het arbeidsrecht.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/be/nl/Compliance_46.htm
DACHSER vestigingen
Hier vindt u de juiste contactpersoon of het adres van een van onze vestigingen of partners.

Gedragscode

Deze Gedragscode geldt wereldwijd voor alle werknemers en organisatie-eenheden van Dachser. Hierin worden de bindende gedragsregels beschreven die door iedereen moeten worden nageleefd. Het succes op de lange termijn van het bedrijf kan ermee worden gegarandeerd.

DACHSER Gedragscode.pdf

DACHSER Gedragscode voor zakenpartners

De "DACHSER Gedragscode voor zakenpartners", die hier kan worden bekeken, is een oriëntatie voor alle bedrijven die zaken willen doen met DACHSER. Het dient als bindende basis voor de samenwerking met DACHSER.