Klantrapporten, nieuws en persberichten.

3/12/2015
DACHSER breidt sociaal engagement met terre des hommes uit

Kinderrechten, onderwijs, beroepsopleidingen, de bescherming van natuurlijke grondstoffen: DACHSER zet zijn tienjarige samenwerking met de kinderrechtenorganisatie terre des homme in de Indische staat Uttar Pradesh onverminderd voort en breidt haar engagement nog uit naar bijkomende projectregio’s in India, Nepal, Brazilië en Namibië. In de komende vijf jaar zal de logistieke dienstverlener 1,1 miljoen euro investeren in lokale ontwikkelingsprogramma’s die het leven van mensen duurzaam verbeteren volgens het principe “hulp door zelfhulp”.
tdh-learning-life-india
DACHSER breidt sociaal engagement met terre des hommes uit

“Logistiek brengt mensen, markten en productie dichter bij elkaar. Als onderneming die op wereldwijde schaal actief is zijn we uiterst gemotiveerd om ons in te zetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van zij die niet in gelijke mate van de globalisering kunnen profiteren,” zegt Bernhard Simon, CEO van DACHSER. “Het vraagt geduld en een lange adem om een duurzame impact te hebben. We blijven dan ook onze lokale partners van terre des hommes in India ondersteunen, maar richten onze blik ook naar andere landen en continenten.”

Van vorming tot duurzaamheid

De projectresultaten van de afgelopen tien jaar tonen een blijvende verbetering aan van de levensomstandigheden van kinderen en tieners in 136 dorpen in de Noord-Indische staat Uttar Pradesh:
• Bijna 17.000 kinderen en vrouwen werden geïnformeerd over hun rechten en ondersteund om deze ook actief op te eisen in de Indisch-democratische maatschappij.
• Meer dan 15.300 kinderen kregen een basisopleiding. Ongeveer 60 percent van hen kon hierna terecht in privé- of staatsscholen. Het aantal vroegtijdige schoolverlaters daalde bovendien met 40 procent.
• Ongeveer 4.700 kinderen – vooral meisjes – bezochten beroepsopleidingscentra en namen deel aan computer-of handwerkcursussen.,
• Kinderen en tieners hebben meer dan 14.200 bomen in de projectgebieden geplant en 117 compostering-en 112 biogasinstallaties werden in gebruik genomen.
• 100 families ontvingen lampen op zonne-energie, wat hun kinderen in staat stelde om ‘s avonds te studeren.
• 97 scholen ontvingen speciale tanks voor drinkwater en sanitaire voorzieningen.

DACHSER ondersteunt momenteel de volgende projecten van terre des hommes op drie continenten:


India, Nepal:

In Uttar Pradesh zetten DACHSER en de lokale partnerorganisatie terre des hommes in een eerste fase de succesvolle samenwerking van informeren over mensen-en kinderrechten, het promoten van jongeren-en vrouwenorganisaties, vorming en training en het in stand houden en verbeteren van natuurlijke hulpbronnen in 50 dorpen, voort tot eind 2020.
Een nieuw project wil de verbetering van de leefomstandigheden van de Musahar, een Indisch etnische bevolkingsgroep uit de grensstreek van Nepal die economisch en sociaal extreem benadeeld wordt, ondersteunen.
Toegang tot drinkbaar water, sanitaire voorzieningen, onderwijs en meer vrouwenrechten is de focus van een derde project in drie dropen in Nepal.
Tenslotte helpt terre des hommes jongeren uit Mangolpuri, een van de grootse sloppenwijken in New Delhi, terug naar school te gaan of via eLearning-modules een professionele bekwaamheid te behalen.

Brazillie:

Van 2015 tot ten vroegste 2017 ondersteunt DACHSER het Children’s Rights Center in Limeira, een deel van de Campina stadsregio in de staat São Paulo. De organisatie biedt kinderen en tieners een uitweg uit een leven van misdaad en drugsverslaving. Hiervoor zet het centrum zowel in op educatief werk op scholen en alternatieve naschoolse programma’s als op kinderrechtenseminaries voor vertegenwoordigers van het middenveld en de politiek.

Namibië:

In dit land werken terre des hommes en DACHSER aan een gemeenschappelijk project dat eind 2017 zal eindigen en als doel heeft het toekomstperspectief van de kinderen van de San, of bushman, te verbeteren. Deze oudste etnische bevolkingsgroep van Zuid-Afrika leeft meestal in grote armoede in de omgeving van enorme boerderijen of in sloppenwijken rond kleine steden. Het project begeleidt kinderen van zeer jonge leeftijd en biedt hen continue ondersteuning zodat ze op regelmatige basis op school aanwezig zijn. Ook beroepsleidingen worden aangeboden, vooral aan meisjes, om hen voor te bereiden op werk in hotels en lodges, maar ook om hen handwerkvaardigheden bij te brengen.

Gerelateerde artikelen

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/be/nl/DACHSER-expands-its-social-commitment-with-terre-des-hommes_1048.htm