Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Executive Unit CDH - Chief Executive Officer Bernhard Simon

Bernhard Simon, narozený v roce 1960, se dne 1. ledna 2005 stal mluvčím vedení společnosti. Jako vnuk zakladatele společnosti Thomase Dachsera zastupuje ze své funkce CEO třetí generaci rodiny u kormidla společnosti.
Bernhard-Simon
Bernhard Simon

Představenstvo spravuje společnost a reprezentuje ji na veřejnosti. V rámci naší dlouhodobé strategie konsenzuálního vedení nese odpovědnost za všechny oblasti podnikání a za všechny oblasti působnosti.

Jakožto Chief Executive Officer (CEO) a předseda představenstva vykonává Bernhard Simon komplexní úkoly v souvislosti s kontrolou a strategickou orientací celé společnosti. Utváří a reprezentuje náměty představenstva. Bernhard Simon je odpovědný za vztahy a za odbornou koordinaci s akcionáři, dozorčí radou a také s národními organizacemi a pobočkami.

Se svou oblastí řízení CDH vytváří zevnitř i navenek tvář společnosti DACHSER. Tato oblast řízení zahrnuje následující okruhy působnosti a dále je rozvíjí v souladu s principy konsenzuálního vedení společnosti a společenské odpovědnosti firem (CSR):

  • rozvíjení strategie korporátního rozvoje a PR,
  • korporátní oddělení lidských zdrojů pro celosvětově udržitelný rozvoj našich zaměstnanců,
  • korporátní marketing pro propagaci nových produktů a jejich umístění na trhu, stejně jako řízení značky,
  • korporátní řešení pro rozvoj a implementaci integrovaných řešení dodavatelského řetězce,
  • korporátní oddělení řízení strategických klíčových zákazníků.

Po svém vyškolení na kvalifikovaného specialistu na spediční služby ve společnosti DACHSER zahájil Bernhard Simon studium ekonomie a řízení na Univerzitě Friedricha Alexandra v Norimberku. V roce 1996 dokončil tento diplomovaný obchodník, který patřil mezi tři nejlepší studenty v ročníku, studijní program řízení podniku na americkém Harvardu. "Mým cílem už tehdy bylo zapojit se do vedení rodinného podniku," prozrazuje Bernhard Simon. Angažoval se také v politice rozvoje, včetně neziskové organizace "Terre des Hommes". V roce 1988 odjel do Brazílie, kde mimo jiné vedl několikaměsíční projekt rozvojové pomoci. Z těchto zkušeností vychází i humanitární a sociální angažovanost společnosti DACHSER, která je součástí iniciativy týkající se trvale udržitelného rozvoje, zvláště pak v oblasti efektivního řízení sociálních projektů.

V následujících letech se Bernhard Simon soustředil především na rozvoj a optimalizaci evropské sítě. Pan Simon v rámci projektu celkové přestavby podniku přepracoval všechny provozní postupy a zvýšil tak produktivitu o 30 %. Od roku 2001 působí Bernhard Simon jako předseda dozorčí rady DACHSER France (dříve Graveleau). Pod jeho vedením proběhla jednání ohledně integrace této společnosti do skupiny DACHSER, jakož i úspěšné uzavření příslušné smlouvy. Do značné míry zodpovídal i za úspěšné začlenění do podnikové struktury společnosti DACHSER. Rozvoj moderní struktury řízení ve spolupráci se správní radou, podílníky a spolupracovníky z vedení společnosti byl rovněž iniciativou Bernharda Simona.

Ocenění:

Září 2008: V roce 2008 Bernhard Simon obdržel cenu LEO (logistika, excelentnost, optimalizace) časopisu Deutsche Verkehrszeitung v kategorii "Podnikatel roku".

Listopad 2008: Akademie INTES pro rodinné podnikání ve spolupráci s časopisem Impulse zvolila Bernharda Simona jako podnikatele roku v rodinné firmě."

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Bernhard-Simon_32.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.