Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

3.5.2018
Brexit přichází, ale co se vlastně potom stane?

Velká Británie a Evropská unie jsou uprostřed dlouhé a komplikované série jednání o Brexitu.
UK-Brexit
Brexit přichází, ale co se vlastně potom stane?

Kam se ubírá Velká Británie? A co má Brexit na skladě pro poskytovatele logistických služeb? O své názory se podělil Nick Lowe, Managing Director DACHSER UK.

Brexit a obchod

Jak to vypadá, po 29. březnu 2019 nebude Spojené království členem Evropské unie. Zatím sice nevíme, jaký přesně to bude mít vliv na obchodní dohody s EU a jaké budou všechny s tím spojené celní a přepravní dopady, ale jedním si můžeme být jisti – život půjde dál a my budeme připraveni se mu přizpůsobit. Prozatím si DACHSER UK drží svůj současný kurz.

Jinými slovy budeme se stále připravovat na nárůst vývozu a dovozu do a z Evropy. Našim zákazníkům nabízíme silnou, hustou a centrálně řízenou evropskou síť, která odráží naše zkušenosti a odborné znalosti z celé Evropy. Možné změny v budoucnu nám dávají příležitost přehodnotit naše služby v oblasti nákladní přepravy mezi Velkou Británií a EU z pohledu naší sítě s cílem optimalizovat veškeré nezbytné postupy celního odbavení nákladu. Na lokální i centrální úrovni máme potřebné odborné znalosti v celních procedurách a v rámci naší sítě se aktivně podílíme na celním odbavení pro pozemní přepravy do a ze zemí mimo EU. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že budeme i nadále pružně přizpůsobovat naše operační procesy a služby tak, aby odpovídaly zákonným požadavkům a potřebám trhu. Vždy se zaměřujeme na konkrétní potřeby zákazníků, kteří chtějí mít své výrobky v těsné blízkosti svých prodejních trhů, a na to, jak nejlépe tyto potřeby uspokojit, ať již se jedná o skladování a kontraktní logistiku či služby s přidanou hodnotou pro zákazníky ve Spojeném království nebo v EU.

Uzavření vzájemných dohod v rámci Brexitu samozřejmě může způsobit dalekosáhlé změny v pohybu zboží. Dosavadní jednání britské brexitové vlády počítají s vyloučením z celní unie a jednotného trhu. V takovém případě by přeshraniční přeprava zboží byla velmi pravděpodobně komplikovanější a delší. Negativně ovlivněn by nebyl jen přímý dovoz a vývoz zboží, ale také vysoce integrované a plynulé dodavatelské řetězce mezi Spojeným královstvím a EU, které se vybudovaly napříč mnoha průmyslovými odvětvími v průběhu přibližně 25 let "bez hranic".
Jak citlivé jsou fungující dodavatelské řetězce na systémové změny, ukázala nedávná studie poradenské firmy KPMG na příkladu přístavu Dover. Přibližně 90 % obchodu mezi Velkou Británií a EU se uskutečňuje prostřednictvím námořní dopravy (short-sea Straits) z přístavu Dover nebo přes Eurotunel pod Lamanšským průlivem. Pouhé dvě minuty zpoždění v přístavu Dover při importu nebo exportu by podle KPMG vedly k vytvoření až 27 km kolony. Existuje tam jen málo parkovacích míst pro nákladní automobily, pokud vůbec nějaké. Kdyby čekací doba na odbavení nákladních automobilů v Doveru trvala osm minut, kolona by se protáhla až na hranice Londýna.

Nick-Lowe
Nick Lowe, Managing Director DACHSER UK

Dokud nejsou věci vyřešeny, vše zůstává při starém

Takové scénáře vedly průmyslové skupiny, jako je například Konfederace pro britský průmysl (CBI), aby se postavily proti kampani vládních a probrexitových politiků, a lobbovaly pro setrvání Spojeného království na jednotném trhu a v celní unii. Ale dokážou změnit názory politiků? Mezitím se EU a Británie shodují na tom, že od konce března 2019 do konce prosince 2020 a možná déle budou platit přechodná opatření, která znamenají "obvyklý stav". Během tohoto období bude i nadále pokračovat volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a lidí, jakož i obchodní a technické normy a všechny ostatní aspekty budou sladěny, jako kdyby Spojené království bylo stále členem vnitřního trhu a celní unie.

Dokud nebude vyjednán a zveřejněn základní rámec a klíčové body nových celních a obchodních dohod mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, firmy nemohou smysluplně zahájit proces adaptace svých systémů, správy, financí a právního postavení a přizpůsobit strukturu a organizaci svých evropských zásobovacích a dodavatelských řetězců předpisům "nové dohody" po konci přechodného období. Průmysl nadále doufá, že bez ohledu na výsledek dohod bude obchod pokračovat s co nejmenšími překážkami, o což se zasazuje i premiérka Theresa Mayová.

"Ďábel se skrývá v detailech"

Ďábel se skrývá v detailech. Nick Lowe je přesvědčen, že vyjednavači Británie a EU mají před sebou ještě dlouhou a těžkou cestu. Diskuse o tom, zda lze očekávat "tvrdý" nebo "měkký" Brexit, se posunula. Politickou agendou je spíše zabránit katastrofálnímu "odchodu bez dohody" a místo toho uzavřít komplexní a smysluplnou obchodní dohodu, která bude do značné míry zachovávat volný pohyb, který Spojené království požívá jako člen EU, avšak bez plných závazků a nevyhnutelně také bez všech výhod. Politici a vyjednavači EU již jasně odmítli takové vybírání „třešniček z dortu“.

Existuje mnoho nezodpovězených otázek týkajících se logistiky ve Velké Británii: Jak by mohla vypadat nová hranice? A co celní postupy? Jak se vyřeší problematika hranic v Irsku? Budou celní postupy mezi Spojeným královstvím a EU odlišné od současného zpracování zásilek ze třetích zemí, jako je Čína? Bude pro tento účel zaveden zjednodušený postup? Jak realistická je myšlenka "elektronické" hranice, která by oddělila celní odbavení zboží EU a Velké Británie od fyzického toku zboží a zavedla retrospektivní proces založený na auditu způsobem, který by do značné míry splňoval cíl "plynulého obchodu"? A bude to EU opětovat? Seznam otázek je rozsáhlý a stále roste.

V současné době není možné přesně předvídat, jak se bude Brexit vyvíjet. Naše přesvědčení je a zůstává jasné a neměnné: logistika spojuje trhy a vytváří mosty mezi nimi. Bez ohledu na to, jak to bude se Spojeným královstvím a EU dál.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Brexit-is-coming-but-then-what-happens_1374.htm
zpět | nahoru | tisk