Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling je od července 2013 ze své pozice Chief Financial Officer (CFO) odpovědný za oblast řízení „Finance, Legal and Tax“ (FLT). V rámci této oblasti řízení se prolíná pevná finanční struktura rodinného podnikání spolu s dlouhodobými podnikatelskými a finančními cíli, stejně jako rizikovým managementem. Zaměřuje se na udržitelné zvyšování rentability investovaného kapitálu (Return on Capital Employed – ROCE), aktivní rizikový management, technicky správný controlling, audit a hodnocení, vyrovnanou účetní a daňovou politiku, stejně jako na zlepšování finančního a investičního potenciálu.
eling
Executive unit FLT - chief financial officer Burkhard Eling

Burkhard Eling se narodil ve Warsteinu v roce 1971 a svá studia ukončil jako průmyslový inženýr na Technické univerzitě v Braunschweigu. Své první zkušenosti získal v zahraničí při studijním pobytu v Aucklandu na Novém Zélandu. Svou profesionální kariéru zahájil v roce 1999 ve společnosti Hochtief AG, kde úspěšně absolvoval školící program v oblasti vzdělávání. V roce 2000 přestoupil do společnosti Philipp Holzmann AG na pozici v oblasti controllingu. Zde získal zkušenosti v oblasti operativního controllingu a převzal odpovědnost za controlling zahraničních poboček této stavební skupiny.

V roce 2002 Burkhard Eling zahájil spolupráci se skupinou Bilfinger SE, předním světovým poskytovatelem průmyslových služeb, a to v rámci korporátního controllingu. Jeho činnost se zaměřovala na podporu přidružených společností v zahraničí. Kromě toho se významně podílel na integračních projektech poboček, které se připojili ke skupině Bilfinger SE v tuzemsku nebo v zahraničí. Počínaje rokem 2004 vedl hlavní divizi korporátního controllingu, načež v roce 2006 převzal řízení hlavní divize „Revision“.

V roce 2008 začal Burkhard Eling pracovat na pozici Chief Financial Officer (CFO) pro amerického poskytovatele služeb ve stavebnictví Centennial Contractors Enterprises, Inc. v americkém státě Virginie. Zde byl odpovědný za účetnictví, finance, právní záležitosti, interní audit, stejně jako za rizikový management, přičemž ve stejné době ve společnosti působil jako Compliance Officer.

V roce 2010 se Eling vrátil do Německa a pracoval jako výkonný ředitel společnosti HSG Zander International GmbH, poskytovatele služeb v oblasti facility managementu patřící do skupiny Bilfinger, s pobočkami ve 20 zemích Evropy, Středního východu a severní Afriky. Eling zde byl odpovědný nejen za divize účetnictví, financí, fúzí & nákupu, ale mimo jiné také za pobočky ve Velké Británii a Irsku.

Dne 1. června 2012 se Burkhard Eling stal zástupcem CFO pro oblast řízení „Finance, Legal and Tax“ (FLT) ve společnosti DACHSER GmbH & Co. KG. Dne 1. července 2013 nahradil Prof. Dr. Dietera Truxiuse jakožto CFO.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Burkhard-Eling_889.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.