Společné rozhodování o tom, jak by to mělo být.

Umění integrace

Rozhodujícím předpokladem dlouhodobé úspěšnosti společnosti je poskytování každodenního spolehlivého servisu zákazníkům. V rámci divize DACHSER Contract Logistics tuto výzvu přijímáme.
contract-logistics-supply-chain
Konzistentní, tržně a zákaznicky zaměřená koordinace všech logistických funkcí.

Naše na míru šitá logistická řešení skladování, zpracování i distribuce vám umožní kompletní outsourcing těchto procesů. Jako poskytovatel logistických služeb si klademe za cíl efektivně a ekonomicky výhodně zkombinovat všechny logistické funkce v dodavatelském řetězci našich zákazníků. Divize DACHSER Contract Logistics proto zastřešuje všechny logistické služby, jako například přepravu/spedici, překládání a skladování, stejně jako cílenou podporu prostřednictvím IT, zajištění kvality, poradenství a projektové plánování, až po četné služby s přidanou hodnotou, zaměřené na jednotlivé obory. 

Řekněte nám, co potřebujete – a naši odborníci pro vás na míru vytvoří efektivní outsourcingové řešení, odpovídající specifickým logistickým potřebám vašeho dodavatelského řetězce. Systematická, tržně i zákaznicky orientovaná koordinace všech logistických funkcí zkracuje dobu k realizaci nákupu i dodání, čímž také snižuje skladové zásoby a náklady našich zákazníků. Tímto způsobem tak DACHSER Contract Logistics vytváří klasickou situaci, v níž získávají obě strany: Vy se můžete soustředit na klíčové aspekty svého podnikání – pronikat na nové trhy a rozvíjet nové příležitosti ke zvýšení obratu. A my zatím zajistíme správu příslušných logistických procesů.

Standardy jsou naší silnou stránkou. Individualizace naší specialitou.

Úzké propojení přepravní a skladovací sítě je pro nás charakteristické. Sepětí kontraktní logistiky s příslušnou sítí je faktorem úspěchu při budování důvěrných a dlouhodobých vztahů, a díky standardizovaným postupům nám tak umožňuje, abychom vám kdekoli poskytovali stejně kvalitní služby. Výhody skladování na bázi sítě:

 • Centralizovaný vývoj a podpora systémů 
 • Široká škála standardů 
 • Celosvětově dostupné funkce 
 • Homogenní provozní spolehlivost 
 • Široká dostupnost, výměna zkušeností i zdrojů 
 • Vysoká kvalita zajištěná centrálním řízením 

DACHSER Contract Logistics nabízí

Rozsáhlé poradenské služby

DACHSER Logistics Consulting pro vás vytvoří individuální řešení logistiky a skladování. Naši odborníci na logistiku, kteří disponují důkladnými znalostmi produktů, odvětví a trhů, pro vás navrhnou trvale udržitelný model a uvedou jej časově optimálně do provozu.

Vývoj řešení na míru

Každá společnost funguje svým vlastním způsobem, s vlastními produkty, trhy, podnikovými procesy a logistickými strukturami. Svoji roli vidíme ve smysluplném spojování jednotlivých služeb ze své nabídky se zvláštním zřetelem na vaše cíle a závazky. Toto vzájemné propojování a integrace zahrnuje oblast přepravy, skladování a služeb s přidanou hodnotou. Náš svět DACHSER IT iniciuje a řídí všechny služby – a tím se stává virtuálním obrazem všech fyzicky probíhajících logistických procesů v každé fázi dodavatelského řetězce.

Profesionální produktový management

DACHSER Contract Logistics vám umožňuje plně využít vysoký potenciál v oblasti úspor a optimalizace vašeho produktového managementu. Řízení zboží v devadesáti evropských pobočkách se sklady považujeme za srdce a hybnou sílu celého řetězce procesů. Kromě optimální volby umístění je založen především na našem systému pro řízení skladu - MIKADO.

Efektivita

Prostřednictvím flexibilní konsolidace zboží od několika zákazníků v multiuživatelských skladech dokážeme velmi efektivně maximalizovat své kapacity. Výsledkem je vysoká efektivita nákladů pro vaši společnost.

Individualita

Jestliže kvůli objemu svého zboží nebo specifikům svého oboru podnikání chcete či snad musíte provozovat vlastní sklad, nabízíme vám sklady vyhrazené přímo pro vás.

Specifická řešení skladování pro dané odvětví

Ve svých skladech nabízíme úplný rozsah skladovacích procedur: počínaje jednoduchým uskladněním v blocích, až po plně automatizovaný sklad s výškovými regály. Zároveň ovládáme i veškeré skladovací procedury a technologie, včetně*:

 • Správy dat doporučené spotřeby 
 • Všech technik kompletace a přípravy, skladování a vyskladňování, např. FIFO/LIFO/FEFO/LEFO 
 • Sledování sériových čísel a čísel šarží 
 • Procesů s kontrolovanou / nekontrolovanou teplotou 
 • Řádné hygienické manipulace s potravinami 
 • Skladování nebezpečného zboží a příslušného know-how 

* (Tato služba není nabízena ve všech zemích.)

Služby s přidanou hodnotou, které přesahují hranice jednotlivých oborů

Kromě služeb s přidanou hodnotou, které se týkají příslušných procesů (např. konečné úpravy, sestavování zboží pro prezentaci, ochranné balení), nabízíme také mnoho služeb s přidanou hodnotou zaměřených na produkty (např. balení a přebalení, kontrolu kvality nebo opravy).

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Contract-Logistics_112.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.