Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Řízení společnosti

Jako firma ve 100% rodinném vlastnictví se společnost DACHSER cítí být zavázána dodržovat transparentní pravidla řízení společnosti.
dachser-corporate-governance
Zodpovědná komunikace a informovanost vůči státní správě je vedena zcela transparentně.

Obě rodiny s 50% vlastnickými podíly ve firmě postoupily své kontrolní funkce nejvyšší správní radě. Tato rada, které předsedá Dr. Jürgen Schneider, zahrnuje několik odborníků, kteří nepatří do žádné z rodin, a také po jednom členu z obou rodin vlastníků. Společenská smlouva, sjednaná roku 2007, mimo jiné stanovuje, že ve vedení společnosti musí být několik členů, kteří nepatří do rodin vlastníků. Závazek týkající se komunikace a předávání informací mezi pověřenými osobami podléhá jasným pravidlům. Společnost DACHSER představuje díky této řádné správě po celém světě spolehlivého obchodního partnera, což je v zájmu všech jejích investorů.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Corporate-Governance_47.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.