Zrádnější než Atlantský oceán. Clo.

Jistota dosažení cíle. Jistota v celním odbavení.

Jako logistická společnost s mezinárodní působností se velice dobře vyznáme v celních předpisech platných po celém světě.
customs
Odborníci na logistiku společnosti DACHSER se postarají o veškerou korespondenci s celními úřady cílových zemí.

Ať už se zboží dopravuje ze třetí země do EU nebo z EU do třetí země: Známe specifické celní požadavky cílových zemí a zajistíme celý proces celního odbavení s místními celními úřady. Je to možné díky výborným kontaktům.

Naši spolupracovníci měli vždy vynikající vztahy s leteckými a lodními společnostmi, úřady i veřejnými institucemi. Preciznost, s jakou přistupujeme k vyhotovování dokumentů pro celní orgány a úřady, zaručuje hladký průběh přepravy vaší zásilky. Díky úzké provázanosti našich logistických systémů s místními celními požadavky jsou naši spolupracovníci již v předstihu informováni o požadavcích týkajících se celního odbavení, a proto jsou schopni vše včas zorganizovat.

Ze zkušenosti víme: Základním předpokladem úspěchu naší práce jsou úzké vazby s místními kontaktními osobami. Obrovskou výhodu představuje znalost jazyka a zvyklostí příslušné země. Naši vlastní celní deklaranti, kteří působí přímo na místě, představují záruku bezchybného odbavení: Navázali dobré vztahy s místními celními úřady a získali si jejich důvěru. Díky neustále probíhající komunikaci vždy znají nejnovější místní předpisy.

Na první pohled patrné výhody:

  • Celní deklaranti pro zásilky s přímou přepravou ze třetích zemí do zemí EU 
  • Naši vlastní celní deklaranti, kteří působí přímo na místě 
  • Celní poradenství i celní odbavení 
  • Úspory času i peněz

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Customs-Service_117.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.