Představte se.

Zvyšování kvalifikace: DACHSER Academy

Inteligentní logistika, která vychází ze zájmů a potřeb zákazníků, klade na zaměstnance společnosti DACHSER značné nároky na znalost strategie a odpovídajících řešení. DACHSER Academy shromažďuje a předává logistické know-how ze všech oblastí. Zaměřuje se na profesionální, globálně orientované znalosti, které integrující silné stránky, myšlenkové bohatství a inovativní možnosti našich zaměstnanců. To je prvořadým úkolem DACHSER Academy.
dachser-academy-competence-knowledge
Každý rok se více než 4000 zaměstnanců společnosti DACHSER podílí na více než 400 vzdělávacích modulech a seminářích.

Vzdělávací středisko DACHSER Academy bylo spolu s přilehlou logistickou „laboratoří“ založeno v roce 2009 a nachází se v areálu kolínské pobočky společnosti DACHSER. Vzdělávací středisko je úzce provázané se skutečnými logistickými činnostmi a procesy. Účastníci kurzů se zde učí skutečné logistice "ze života" v sedmi ultramoderních, špičkově vybavených učebnách, které se rozkládají na ploše více než 900 metrů čtverečních. Přímý přístup ke všem skutečným i výukovým systémům umožňuje více než stovce školitelů z celé společnosti DACHSER předávat praktickým a srozumitelným způsobem všechny poznatky týkající se logistických procesů a produktů. DACHSER Academy navíc nabízí certifikační kurzy, školení DACHSER IT systémů a také zvláštní školení vedená externími specialisty a školiteli.

Náskok díky kvalifikaci: DACHSER Academy

Každý rok se školení v Kolíně zúčastní více než 4 000 zaměstnanců společnosti DACHSER, kteří tak využívají příležitost ke zdokonalení svých schopností a dovedností v oblasti zpracování logistických požadavků zákazníků s důrazem na optimální řešení.

Díky této instituci jsme vzorem jako neustále se vzdělávající organizace. Školicí program je doplněn e-learningovými nástroji, které našim zaměstnancům umožňují, aby své praktické znalosti předávali svým kolegům po celém světě bez ohledu na jejich místo působení. V rámci programu zvaného "blended learning" (kombinovaná výuka) spojuje společnost DACHSER výhody osobní i online výměny znalostí. Naši zaměstnanci se učí společně v mezinárodních skupinách. Tato fóra poskytují příležitost ke vzájemné výměně informací o tom, co potřebují zaměstnanci znát k úspěšnému zvládnutí své práce, a zároveň umožňují budování vztahů.

Znalosti zabezpečují budoucnost

Ať už se jedná o aktuální úkoly nebo budoucí požadavky: Rozsáhlý školící program DACHSER Academy naše zaměstnance systematicky a cíleně připravuje v oblasti dalšího vzdělávání, podpory spolupracovníků a profesního vzdělávání. Nabídka vzdělávání zahrnuje kromě specializovaných odborných znalostí také rozvoj osobních dovedností, například řízení týmu, rétoriky, vyjednávání, řízení projektů, ovládání IT aplikací, až po interkulturální školení.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/DACHSER-Academy_269.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.