Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

11.11.2013
DACHSER Trainee program – propojení teorie a praxe v logistice

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic přijal dvanáct studentů do svého Trainee programu. Ten v České republice funguje od roku 2010 a celkem se ho doposud zúčastnilo 44 vysokoškolských studentů.
trainees
DACHSER Trainee program

DACHSER má pro začínající logistiky nastavené dobré startovní podmínky. V rámci DACHSER Trainee programu v České republice absolvují vybraní univerzitní studenti praxi v klíčových odděleních společnosti – skladová administrativa, obchodní oddělení, dispečink nebo např. servis, ve kterých setrvávají přibližně půl roku. Studenti zařazeni v tomto programu se také účastní interních a externích školení na různá témata z oblasti spedice a logistiky. Pokud se osvědčí, dostanou nabídku zůstat ve firmě po ukončení studia na stálý pracovní poměr. „Dosud jsme takto v České republice zaměstnali deset absolventů. Tato spolupráce je výhodná jak pro studenty, kteří získají praxi v globální firmě, tak i pro nás, protože si školíme své potenciální budoucí zaměstnance,“ uvádí Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic.

DACHSER Trainee program má dlouholetou tradici zejména v Německu, kde na něm participuje všech 92 poboček ze všech spolkových zemí. Jen v letošním roce do Trainee programu nastoupilo 481 studentů středních a vyšších odborných škol a 36 studentů vysokých škol.

Kromě Trainee programu, který je zaměřen na mladé lidi, věnuje DACHSER velké úsilí i vzdělávání svých zaměstnanců. „Chceme udržet krok s nejnovějšími trendy, proto jsou pro nás investice do vzdělávání velmi důležité,“ dodává Jan Polter. Systém vzdělávání zaměstnanců je založen na individuálních plánech pro každého zaměstnance – od pracovníků ve skladu přes obchodníky až po manažery. Školení zahrnují nejen povinné kurzy dané legislativou, ale i další odborná školení a workshopy. Většina pracovníků od středních pozic absolvuje zaškolení v centrále společnosti v Kemptenu nebo na některé zahraniční pobočce v síti DACHSERU.

Společnost také založila v Kolíně nad Rýnem vzdělávací středisko DACHSER Academy, kde se pořádají další školení, kurzy a workshopy. Odborníci z DACHSERU se podílí na výuce logistiky na vysoké škole Berlin School of Economics and Law a vypisují výběrové řízení na stipendisty pro bakalářské duální studium Podniková ekonomie se specializací Spedice a logistika. Vybraní zaměstnanci se také můžou ucházet o MBA studium na Kemptenské univerzitě aplikovaných věd, kterou DACHSER podporuje.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/DACHSER-Trainee-Program-combining-theory-and-practice-in-logistics_726.htm
zpět | nahoru | tisk