Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

13.9.2017
DACHSER získal certifikaci AEO

DACHSER Czech Republic získal certifikát AEO (Authorized Economic Operator) – Oprávněný hospodářský subjekt. Uděluje ho česká celní správa a jeho platnost je smluvně uznávaná v celé Evropské unii i třetích zemích. Toto mezinárodní osvědčení potvrzuje, že se jedná o solventní, spolehlivou společnost splňující náročná bezpečnostní kritéria, a umožňuje zjednodušení celních formalit a rychlejší celní řízení. DACHSER získal nejvyšší stupeň certifikace AEOF.
hamburg-g20
DACHSER získal certifikaci AEO

Certifikace AEO je udělována hospodářským subjektům, které figurují v mezinárodním dodavatelském řetězci. Prověřuje logistické, administrativní i účetní systémy společnosti a její postupy v celním řízení. Zkoumá platební schopnost společnosti a velký důraz klade na bezpečnost zboží a informačních toků.

„Certifikace Oprávněný hospodářský subjekt přináší především výhodu pro naše zákazníky. Zjednodušení celního řízení a celní dokumentace a přednostní celní odbavení znamenají, že se jejich zboží do místa určení dostane co nejrychleji,“ říká Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic. „V rámci šetření, které udělení certifikátu předcházelo, jsme dokladovali například veškerá naše bezpečnostní opatření při vykládce a nakládce a systém kontroly zboží při skladování a přepravě. Museli jsme ukázat, že naše subdodavatele spolehlivě známe a ty nové důkladně prověřujeme, a ozřejmit informační toky, které zpracováváme v našem vlastním IT. Jsme velmi rádi, že jsme dosáhli nejvyššího stupně AEOF. Je to další potvrzení toho, že inteligentní logistika od DACHSERU je také spolehlivá a bezpečná,“ vysvětluje Jan Polter.

Certifikaci AEO v České republice provádí pouze Celní úřad pro Jihočeský kraj, a to ve třech kategoriích – Zjednodušené celní postupy (AEOC), Bezpečnost a zabezpečení (AEOS) a certifikace sdružující kategorii C a S (AEOF). Certifikát AEO je vyžadován například u souborné jistoty pro celní dluhy a jiné poplatky, které vznikly se sníženou částkou záruky, pro centralizované celní řízení či pro samoschvalování. Certifikace však přináší výhody nejen certifikovaným společnostem, ale také celním správám v rámci celé EU. Poskytuje totiž zjednodušení procedur na obou zúčastněných stranách, neboť povolení je uděleno spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které poskytují Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU určité záruky dle přesně daných kritérií. Od roku 2008 získalo v České republice certifikaci AEOF 113 firem.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/DACHSER-receives-AEO-certification_1285.htm
zpět | nahoru | tisk