Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

26.3.2014
DACHSER získal tři ocenění Image Awards

Mezinárodní logistický provider DACHSER dosáhl v rámci studie německého časopisu Verkehrsrundschau Image Ranking 2014 nejvyššího ocenění za známost a reputaci značky hned ve třech kategoriích: Poskytovatelé nákladních přeprav a sběrné služby, Logistika potravin a spotřebního zboží a Letecká a námořní přeprava.
Image Award 2014
Matthias Wissmann (Prezident VDA), Bernhard Simon, Birgit Bauer (šéfredaktorka Verkehrsrundschau) / Fotografie: VR/Miguel Perez

DACHSER tak dosáhl ocenění ve všech třech hlavních oblastech své činnosti. „Výbornou pověst naší společnosti vytvářejí naši zaměstnanci – udržují vysoké standardy kvality, jsou kompetentními poradci našich zákazníků a neustále zvyšují laťku v poskytování služeb,“ vysvětluje Bernhard Simon, mluvčí koncernu DACHSER, a dodává, „pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků z oblasti průmyslu a retailu nás motivuje k tomu, abychom v tomto procesu pokračovali a i nadále se zdokonalovali.“

Ocenění Image Awards je udělováno na základě výsledků studie Image Ranking, kterou uveřejňuje německý odborný magazín Verkehrsrundschau, a vyhlašuje tak nejlepší společnosti v oblasti přepravních a logistických služeb. Studie „Image Ranking 2014“ vychází z výsledků výzkumu, který realizoval institut pro výzkum trhu Kleffmann Group. Výzkum zjišťoval známost a reputaci 88 logistických společností v pěti tržních segmentech a byl proveden u 400 logistických manažerů, kteří působí v průmyslových a obchodních firmách.

V této studii získal DACHSER z možných 1 000 bodů 723 bodů v kategorii Poskytovatelé nákladních přeprav a sběrné služby, v kategorii Logistika potravin a spotřebního zboží 776 bodů a v kategorii Letecká a námořní přeprava 700 bodů. Těmito výsledky se DACHSER zařadil na první místo ve všech třech hlavních kategoriích.

Ve studii „Image Ranking 2014“ potvrdilo 96,3 % respondentů, že reputace poskytovatele služeb hraje při jejich rozhodování o přidělování přepravních a logistických zakázek významnou roli. Celková image logistických společností je podle dotazovaných nejvíce ovlivněna třemi faktory: poměrem cena/výkon, orientací na zákazníka a kvalitou poskytovaných služeb.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/DACHSER-wins-three-Image-Awards_784.htm
zpět | nahoru | tisk