Zprávy pro zákazníky, novinky a tiskové zprávy.

14.4.2015
SKUPINA DACHSER VLONI VYROSTLA O 5,2 PROCENT

 Mezinárodní logistický provider DACHSER zvýšil v roce 2014 svůj obrat o 5,2 %. Dvě hlavní obchodní oblasti (Business Field)* celé skupiny – Road Logistics (pozemní logistika) a Air & Sea Logistics (letecká a námořní logistika) – rostly o 5 %, resp. o 8 %. Na oživení na začátku roku navázal po obchodní stránce velmi úspěšný podzim 2014 a podle Bernharda Simona, CEO skupiny DACHSER, to byl zejména trend směřující k outsourcingu komplexních mezinárodních logistických řešení, který přispěl k organickému růstu společnosti.
Warehouse
SKUPINA DACHSER VLONI VYROSTLA O 5,2 PROCENT

Bernhard Simon vidí v integrovaných logistických řešeních celého supply chainu pro nadnárodní zákazníky klíč pro růst společnosti v budoucnosti. „Naše efektivní evropská síť sběrné služby, speciální řešení kontraktní logistiky na míru našim zákazníkům v Evropě, Asii a v USA a vlastní síť námořních a leteckých přeprav nám umožňuje pokrýt celý dodavatelský řetězec,“ vysvětluje Bernhard Simon. Podle něj až na malé výjimky končí období růstu prostřednictvím rozšiřování sítě. Udržitelného růstu bude nyní DACHSER moci dosáhnout zejména díky svým úzce propojeným logistických řešením.

Detailní pohled na rok 2014

V divizi (Business Line) DACHSER European Logistics (EL), která patří do obchodní oblasti (Business Field) Road Logistics, se k tradičně velmi úspěšné regionální jednotce (Business Unit) EL Německo přidala osvědčená konzistentní exportní strategie evropských dceřiných společností. Např. regionální jednotky (Business Unit) „EL Severní a střední Evropa“, „EL Francie a Magreb“ nebo „EL Ibérie“ výrazně přispěly k nárůstu obratu této divize o 5,3 %. Počet zásilek vzrostl o 5,5 % a tonáž přepravených zásilek se zvýšila o 6,3 %.

Ve své druhé divizi (Business Line) Road Logistics – DACHSER Food Logistics (nárůst obratu o 3,7 %) – profitoval DACHSER z efektivního využití kapacit v kontraktní logistice spotřebního zboží. Pozitivní dopad měla i rostoucí poptávka po přeshraničních logistických službách v rámci platformy European Food Network.

Obchodní oblast (Business Field) Air & Sea Logistics i v roce 2014 pokračovala ve svém globálním růstu. Rozhodujícím faktorem úspěšného fiskálního roku byl pozitivní vývoj v námořních přepravách.

Obrat skupiny DACHSER:

Důraz na flexibilitu a orientaci na procesy

DACHSER zahájil rok 2015 přeměnou právní formy na evropskou společnost (Societas Europaea – SE). „Tímto krokem jsme vytvořili maximálně bezpečné právní prostředí pro náš další růst jako mezinárodní společnost a zároveň si jako stoprocentní rodinná firma zajistili nezávislost,“ vysvětluje Bernhard Simon. Nová řídicí struktura, která tak vznikla, má osm regionálních jednotek (Business Unit), které řídí Executive Board. „Posilujeme tak decentralizovanou strukturu společnosti a naše rozhodovací procesy budou ještě flexibilnější,“ vysvětluje Bernhard Simon, a dodává, „začínáme psát další kapitolu naší společnosti, kdy budeme našim zákazníkům ještě blíže.“

DACHSER vyrostl v ČR o 26 procent

Rok 2014 pokračoval úspěšným růstem i v České republice. Společnost DACHSER v České republice zvýšila svůj obrat o 26 procent na 2 miliardy korun, odbavila celkem 824 500 zásilek a tonáž realizovaných zásilek dosáhla v loňském roce téměř 500 000 tun. „V loňském roce se nám poprvé podařilo dosáhnout dvoumiliardové hranice obratu,“ říká Ing. Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a. s., a dodává, „velkou měrou se na tom podílel nárůst exportu jak našich stávajících, tak i nových zákazníků.“ DACHSER otevřel i novou provozovnu ve Frenštátu pod Radhoštěm a v rámci celé republiky výrazně posiloval i v lidských zdrojích. Pro DACHSER v České republice tak dnes pracuje více než 450 zaměstnanců, což představuje roční nárůst o více než 30 procent.

*Vysvětlení pojmů:

Spolu se změnou právní formy na Societas Europaea (SE) provedl DACHSER reorganizaci řídicí struktury včetně změn názvů. DACHSER poskytuje komplexní přepravní logistiku, skladování a individuální zákaznické služby ve dvou základníchobchodních oblastech – „Business Field“: DACHSER Road Logistics (pozemní logistika) a DACHSER Air & Sea Logistics (letecká a námořní logistika). Pozemní logistika se dále dělí do divizí – „Business Line“: DACHSER European Logistics (evropská logistika průmyslového zboží) a DACHSER Food logistics (logistika potravin). Rozdělení do divizí odráží tři pilíře, na kterých je obchodní model společnosti DACHSER postaven.
Z hlediska organizační struktury bylo vytvořeno osm regionálních jednotek – „Business Unit“: kromě DACHSER Food Logistics se jedná o geografické regiony. V Sekci European Logistics (EL) to jsou regiony EL Německo, EL Severní a střední Evropa, EL Francie a Maghreb a EL Ibérie, v divizi Air & Sea Logistics potom regiony EMEA, Amerika a Asijsko-pacifický region.

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Dachser-grows-with-global-supply-chains_907.htm
zpět | nahoru | tisk