Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Prozíravost ukazuje skutečnou velikost

Aktivní a inteligentní ochrana životního prostředí má pro nás jako poskytovatele logistických služeb s celosvětovou působností tu nejvyšší prioritu. V tomto ohledu významný přínos představuje efektivní návrh celého řetězce procesů v rámci naší nákupní a distribuční logistiky.
dachser-environmental-sustainability
Šetříme energii a tak chráníme životní prostředí, kdykoliv je to možné.

Díky mimořádně promyšleným, synchronizovaným plánům nákladní přepravy dokážeme konsolidovat tok zboží a předcházet tak zbytečným transportům. Naše odpovědnost vůči lidem i přírodě je jasně patrná z mnoha inteligentních a inovativních opatření: Rádi bychom svému oboru dodali nový impuls podporou nadace Sustainable Logistics & Supply Chain Management (Trvale udržitelná logistika a řízení dodavatelského řetězce) na Evropské škole podnikání. Provádíme zde intenzivní výzkum týkající se trvalé udržitelnosti se zaměřením na logistiku. Ten mimo jiné zahrnuje zkoumání toho, jak lze zajistit měřitelnost a tedy i kontrolovatelnost cílů týkajících se trvalé udržitelnosti, nebo jak lze inteligentněji a tím i úspěšněji navrhovat procesy zavádění logistických strategií.

Lepší využití vozidel

"Více přemýšlet, méně jezdit" – to je naše motto. Využíváním pravidelných přepravních plánů a dvoupatrového nakládání dosahujeme optimálního využití svých vozidel. Rozdělení vozidla a nákladního prostoru pomocí výměnné nástavby umožňuje kompaktnější nakládání a současně díky kratším prostojům zvyšuje efektivitu přepravy.

Inteligentní IT ve službách životního prostředí

Díky optimalizaci plánování tras pomocí IT dosahujeme optimálního využití přepravní flotily, snižujeme objem dopravy a tím i množství emisí CO2, které vznikají při přepravě. Abychom předcházeli zbytečným jízdám, vyvinuli jsme celou řadu IT podporovaných informačních systémů. V současné době jsme schopni přesně vypočítat množství svých emisí CO2 a díky dostupné datové struktuře dokážeme podniknout účelné kroky vedoucí k jejich minimalizaci. Prosazujeme logistiku bez papírování, především prostřednictvím své online aplikace eLogistics, která poskytuje našim zákazníkům komplexní informace o jejich zásilkách.

NV-online a inteligentní skenery snižují interní využívání papírových dokladů na minimum. Již 90 % našich potvrzení o převzetí se digitalizuje pomocí technologie Penkey a ukládá do optických archivů umožňujících jejich vyhledávání. Když se použití papíru nedá vyhnout, využíváme celulózové produkty, které nezatěžují životní prostředí. Firemní brožury naší společnosti se například tisknou na papír s certifikací FSC. Naši angažovanost v této oblasti potvrzuje ocenění „GreenIT Best Practice Award 2010“ v kategorii energeticky účinných systémů. Jsme jedním z prvních globálních poskytovatelů logistických služeb, kteří si nechali certifikovat bezpečnost své celosvětové IT sítě dle normy ISO 27001, která představuje mezinárodně uznávaný standard v oblasti informační bezpečnosti.

Aktivní minimalizace emisí

Díky nejmodernějším vozidlům udržuje společnost DACHSER odjakživa emise CO2 na nejnižší možné míře. Činíme tak nezávisle na státních programech nebo příslušných legislativních ustanoveních.

Aktivní výměna palet

Naše inteligentně organizovaná výměna palet, realizovaná s využitím systému dobropisů s podporou IT, přispívá rovněž podstatnou měrou ke snížení emisí CO2. "Obaly pro vícenásobné použití" lze využít třikrát až pětkrát.

Provoz elektrických vysokozdvižných vozíků

V zájmu snížení emisí CO2 používáme vysokozdvižné vozíky s elektrickým pohonem.

Nejvyšší standardy kvality

V divizi "DACHSER Food Logistics" již probíhá snižování emisí CO2 z ekonomických důvodů. Využíváme zde pouze vozidla vhodná pro mražené potraviny, která mají tepelně izolované nástavby podle normy DIN 8959 nebo nástavby schválené ATP. Naše snímače teploty se pravidelně servisují a kalibrují dle normy EN 13468. Pomocí těchto opatření po celou přepravu zajišťujeme uzavřený chladící řetězec – a tím i splnění příslušných hygienických předpisů. To prakticky vylučuje riziko zkažení zboží a nutnost opakované přepravy s emisemi CO2, které s tím souvisejí.

Využívání místo vyhazování

Podstatnou součástí naší ekologické iniciativy je předcházení vzniku odpadu z obalů. Na našich pobočkách proto používáme výhradně znovu použitelné a recyklovatelné přepravní obaly. Nepotřebné IT vybavení také necháme likvidovat specializovanými certifikovanými firmami.

Zajišťujeme bezpečnost

Naše sklady nebezpečného zboží splňují všechny ekologické normy, jakož i nejvyšší bezpečnostní standardy. Abychom minimalizovali dobu ohrožení lidí i přírody, vyřizujeme přepravu nebezpečných či vodu ohrožujících látek přednostně. U každé přepravy dbáme na zajištění nejvyšší kvality při nakládání a zajištění nákladu, a také na aktivní bezpečnost v silničním provozu. Tuto náležitou péči věnujeme ostatně všem svým přepravám.

Další opatření k ochraně životního prostředí a klimatu

Optimalizujeme energetickou bilanci svých kancelářských budov a logistických center. Všechny pobočky společnosti DACHSER jsou již vybaveny systémy ovládání osvětlení vnitřních chodeb a místností, pohybovými senzory splachování na toaletách a vodovodních přípojek v provozní oblasti. Zároveň jsou veškeré dešťové i sněhové srážky svedeny do podzemní vody. V našich myčkách nákladních vozidel se využívá dešťová voda, procházející následně systémy opětovného čištění.

V našich překládkových halách sloužících k potravinové logistice se používají moderní sekční a do podlahy zapuštěná vrata s nafukovacím těsněním, které zabraňuje nekontrolovatelným tepelným ztrátám. V chladicích zařízeních používáme převážně přirozená chladicí média a prosazujeme celosvětové nahrazení chladicích látek poškozujících ozónovou vrstvu.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Ecology_49.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Standardy CO2

Komise DIN pro standardy CO2 (DIN EN 16258:2011)
Komise DIN se zabývá vývojem evropské normy pro měření emisí skleníkových plynů a spotřeby energie ze strany přepravních služeb. Pomocí této normy se vytváří porovnatelné, transparentní a standardizované vykazování emisí CO2.

Jako členové německé pracovní skupiny pro standard týkající se CO2 se aktivně účastníme tvorby celoevropské normy pro měření emisí skleníkových plynů a spotřeby energie ze strany přepravních služeb. Svou účastí při vytváření tohoto standardu jednak získáváme důležité know-how v oblasti řízení ekologických zdrojů a jednak uplatňujeme své dlouholeté zkušenosti.