Propojení se všemi oblastmi.
A všemi kontinenty.

Globální působnost otevírá trhy

Působíme přímo na nejdůležitějších nákupních i distribučních světových trzích. Síť společnosti DACHSER představuje základnu pro hladce fungující dodavatelský řetězec společností s globální působností.
branch_offices-europe-worldwide
Propojení se všemi oblastmi. A všemi kontinenty.

Společnost DACHSER vám nabízí homogenní síť poboček, celoevropské standardy v oblasti logistických procesů a stálou transparentnost průběhu dopravy. Všechny pobočky využívají při plnění svých cílů stejné postupy a organizační pravidla. Výsledkem je vyšší bezpečnost a spolehlivost.

Více než 29 098 zaměstnanců po celém světě přepraví ročně téměř 78,1 milionu zásilek. To je možné nejen díky našim profesionálním standardním službám a potřebám zákazníků přizpůsobeným logistickým řešením, ale také díky integrovanému řízení procesů s IT podporou v jednotlivých divizích.

Evropská síť společnosti DACHSER

Naši základnu tvoří hustá celoevropská síť poboček společnosti DACHSER, které jsou úzce propojeny prostřednictvím každodenních linek a které pro vás zajišťují rychlý nákup i distribuci přímo ve všech regionech. Pro úspěch našich logistických služeb je rozhodující vynikající infrastruktura. Inteligentní kombinace přímých linek, platforem a Eurohubů nám umožňuje každodenní obsloužení celé Evropy.

Ve svých logistických centrech, Eurohubech v Überherrnu, Bratislavě a Clermond-Ferrandu, třídíme všechno přivážené zboží dle společné cílové destinace a zajišťujeme tak jeho další včasnou, konsolidovanou a ekologickou přepravu. Tímto způsobem šetříme nejen váš čas, ale hlavně peníze a energii. Naše nákladní vozidla ve vašich službách urazí každou noc celkem 1 176 tisíc km, aby dopravila všechny zásilky bezpečně a včas na místo určení.

Spojení mezi kontinenty

Mezikontinentální spojení zajišťuje celosvětová síť letecké a námořní přepravy divize DACHSER Air & Sea Logistics. Síť 196 poboček a silných místních partnerů ve všech hospodářských centrech světa zaručuje bezproblémovou nákupní a distribuční logistiku. Nová aplikace Othello zajišťuje prostřednictvím kontinuálního přepravního systému propojení letecké a námořní dopravy s pozemní přepravou a skladováním.

Související články

Copyright © 2019 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Groupage_101.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.

Spojení mezi kontinenty

Sklady společnosti DACHSER tvoří klíčovou součást našich ucelených řešení dodavatelského řetězce a využívají se především v rámci kontraktní logistiky firmy DACHSER.
Překládkové terminály společnosti DACHSER představují klíčový faktor úspěšného zajištění kvality logistických služeb.
Abychom vám poskytli možnost detailního hodnocení našich logistických služeb, zavedli jsme komplexní systém pro zajištění a řízení kvality.

Video "Transport Chain"

Ponořte se do logistických procesů sítě DACHSER European Logistics a poznejte, jak funguje řízení dodavatelského řetězce.