Profil vedoucích pracovníků různých segmentů firmy.

Opravdovou velikost získáváme jeden od druhého.

Vedení společnosti DACHSER

Společnost DACHSER má jasnou strukturu managementu orientovanou na budoucnost. Tým vedoucích pracovníků zodpovídá za různé segmenty a oddělení firmy.
dachser-management
Tým vedoucích pracovníků zodpovídá za různé segmenty a oddělení firmy.

Společnost DACHSER se stala jedním z předních poskytovatelů logistických služeb s celosvětovou působností. Jedním ze základních principů společnosti je to, že společnost DACHSER je řízena jako rodinná firma, a že tento styl řízení bude zachován i v průběhu jakéhokoliv dalšího rozšíření. Cílem společnosti je příkladné chování v oblasti sdílení stejných hodnot a sociální odpovědnosti.

Akcionáři, představenstvo a management společnosti pokračují v úsilí o vytváření nových pracovních míst, dlouhodobě udržitelnou firemní strategie a podpoře vynikající firemní kultury společnosti.

Struktura našeho managementu má výrazně podnikatelský charakter. Naši vedoucí pracovníci se považují za podnikatele, kteří jednají jménem společnosti, a tím přispívají  k její dlouhodobé ziskovosti a budoucí životaschopnosti s trvale udržitelným ekonomickým růstem.  Cílem všech akcionářů vždy bylo rozvíjet společnost v souladu s její dlouhodobou životaschopností  pro budoucí generace.

Související články

Copyright © 2018 DACHSER SE. All rights reserved.
http://www.dachser.com/cz/cs/Management_29.htm
zpět | nahoru | tisk
Pobočky DACHSER
Zde můžete nalézt správné kontaktní osoby a adresy našich dceřiných společností či partnerů.